LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE15 ENV/NL/000429

LIFE AGANFOILS – nešvarios plėvelės perdirbimas mechaniniuose perdirbimo įrenginiuose

Projekto LIFE AGANFOILS metu bus siekiama pademonstruoti naują LDPE plastiko atliekų perdirbimo procesą. Projektas prisidės prie žiedinės ekonomikos Europoje tikslo - iki 2030 m. pakuočių atliekų perdirbimo procentas būtų 75%.

Daugiau