LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

Naujienos

APIE PROJEKTUS

img
LIFE15 CCM/IT/000141

OLIVE4CLIMATE – LIFE: kuo susijusi klimato kaita ir alyvuogių aliejus?

Šiuo metu vykdomas LIFE projektas OLIVE4CLIMATE – LIFE siūlo holistinį požiūrį į alyvuogių aliejaus gamybą, kuris yra paremtas anglies pėdsako skaičiavimu. Projekto metu bus skaičiuojamos CO2 emisijos visuose aliejaus gamybos etapuose. Išbandant skirtingas strategijas bus siekiama taip optimizuoti visą alyvuogių aliejaus gamybos procesą, kad alyvmedžių anglies sugėrimas viršytų CO2 išsiskyrimo tiekimo grandinėje mastus.

Daugiau