LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE16 ENV/IT/000547

i-REXFO LIFE – maisto su besibaigiančiu galiojimu grąžinimas į maisto grandinę

Bendras „i-REXFO LIFE“ projekto tikslas - parodyti inovatyvaus verslo požiūrio, kuris apjungia maisto atliekų mažinimą ir maisto atliekų energijos naudingumą, įgyvendinamumą, tvarumą ir atkartojamumą.

Daugiau