LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE15 ENV/ES/000209

LIFE Zero Cabin Waste – tvariam lėktuvų atliekų tvarkymui

Paskaičiuota, kad pasauliniu mastu vienas keleivis yra atsakingas už vidutiniškai 1,43 kg atliekų susidarymą lėktuvuose per metus. Įgyvendinamo Ispanijos LIFE projekto LIFE Zero Cabin Waste, kurį koordinuoja didžiausios Ispanijos oro linijos IBERIA, tikslas – sukurti integruotą modelį, skirtą sumažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas, surenkamas lėktuvuose bei sukurti sąlygas kitoms oro linijoms atkartoti šį sprendimą.

Daugiau