LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE12 ENV/ES/000072

LIFESURE - inovatyvaus ekologinio asfalto gamyba

Projektu "LIFESURE" buvo siekiama iki minimumo sumažinti gamtinių išteklių sunaudojimą tiesiant kelius, sukuriant ir pademonstruojant inovatyvios technologijos ekologinio asfalto gamybos vietoje efektyvumą. Projekto tikslas - sukurti asfalto gamyklos prototipą, kuri regeneruotą asfalto dangą (toliau-RAP) naudotų kaip žaliavą. Projekto metu buvo įsitikinta, kad ši technologija techniškai įmanoma, ekonomiška ir dar tvaresnė nei esamos technologijos.

Daugiau