LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE17 ENV/ES/000252

LIFE NEXUS - vandens ciklo tvarumo didinimas miestuose: energijos gavyba vandens pramonėje naudojant mikrohidroenergijos technologiją

Projekto „LIFE NEXUS“ metu bus pademonstruotos mikrohidroelektrinių galimybės atkurti neišnaudotą energiją, susidarančią iš gausaus slėgio arba kinetinės energijos esamuose miestų vandens tinkluose.

Daugiau