LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE17 ENV/FR/000330

LIFE SMART IN'AIR - pažangus patalpų oro monitoringo tinklas, skirtas sumažinti teršalų poveikį aplinkai ir sveikatai

Projekto LIFE SMART IN'AIR tikslas - sukurti naujos kartos formaldehido ir lakiųjų organinių junginių analizatorius, kad būtų galima stebėti ir pagerinti patalpų oro kokybę, kurie būtų penkis kartus mažesni nei šiuo metu esantys rinkoje.

Daugiau