LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE11 ENV/CZ/000488

HOxyGas – novatoriškas stiklo gamybos procesas naudojant karštas gamtines dujas ir karštą deguonį

Čekijos gamykloje „Retenice“ įgyvendinamo „HOxyGas“ projekto tikslas - parodyti naujo tipo automobilių plokščiojo stiklo gamybos sistemą, išleidžiančią mažesnį anglies pėdsaką nei panašios sistemos dėl mažesnio iškastinio kuro suvartojimo ir sumažinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Daugiau