LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE15 ENV/IT/000586

LIFE MONZA - triukšmo zonų tvarkymo metodika

Projektas „LIFE MONZA“ įvertins naują NLEZ triukšmo valdymo metodiką, kuri bus pritaikyta Italijos Monzos miesto bandomajame rajone. Sukurta metodika bus lengvai atkartojama ir prisidės įgyvendinant ES aplinkos triukšmo direktyvą, pagal kurią reikia sudaryti triukšmo valdymo planus.

Daugiau