LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

Naujienos

APIE PROJEKTUS

img
LIFE09 INF/IT/000076

FISH SCALE – nepopuliarios žuvys – jūrų ištekliams saugoti

2010 – 2013 m. informacinis Italijos LIFE projektas FISH SCALE atkreipia dėmesį į pernelyg intensyvią jūrinių išteklių eksploataciją ir žvejybos laimikių išmetimą. Projektu buvo skatinamas geresnis atsitiktinai pagautų („tvarių“) žuvų panaudojimas vartotojus supažindinant su mažiau žinomomis žuvų rūšimis ir kaip jas paruošti.

Daugiau