LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE10 INF/EE/000108

LIFE BaltInfoHaz - išmoningai apie pavojingas chemines medžiagas ir jų žalą

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Baltijos šalių vartotojų poreikį produktams, kurių sudėtyje nebūtų pavojingų medžiagų ir tokiu būdu būtų sumažintas jų poveikis tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai. Šiame informaciniame, NVO BEF-Estija koordinuojamame LIFE 2011-2015 m. projekte, kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai – BEF-Lietuva.

Daugiau