LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE15 ENV/ES/000437

LIFE-reWINE - stiklo butelių pakartotinis panaudojimas Pietų Europos vyno sektoriuje

Pagrindinis LIFE-reWINE projekto tikslas yra sukurti ir įgyvendinti Katalonijos bandomąją sistemą, kuri leistų vyno butelius panaudoti pakartotinai. Projekto tikslas yra įrodyti, kad pakartotinis naudojimas yra ne tik ekologiškas, bet ir ekonomiškai naudingas.

Daugiau