LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE13 ENV/LU/000460

LIFE DI-CNG - tiesioginio suslėgtų gamtinių dujų įpurškimo į transporto priemonių variklius ir jo naudos aplinkai demonstravimas

Projekto LIFE DI-CNG metu buvo siekiama prisidėti prie švarių kelių transporto priemonių, sukuriant ir pademonstruojant naują įpurškimo technologiją, kuri leis tiesiogiai tiekti suspaustas gamtines dujas (DI-CNG) į automobilių variklius. Tokios novatoriškos technologijos naudojimas žymiai sumažintų išmetamų teršalų kiekį, palyginus su benzininiais ar dyzeliniais varikliais.

Daugiau