LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

Naujienos

APIE PROJEKTUS

img
LIFE14 NAT/EE/000126

LIFE Mires Estonia – apie pelkių atkūrimą Estijoje

2015 – 2020 m. Europos Sąjungos LIFE projektu „LIFE Mires Estonia“ siekiama užtikrinti palankią pelkių buveinių būklę atkuriant buvusias durpių gavybos vietas šešiose Natura 2000 tinklo teritorijose Estijoje.

Daugiau