Lietuvos dalyvavimo LIFE 2016 metų rezultatų apžvalga.pdf