ANCHOR LIFE - pažangi triukšmo kontrolės strategija uoste

LIFE17 GIE/IT/000562

Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) vertinimu 65% ES piliečių didžiuosiuose miestuose yra veikiami aukšto triukšmo lygio, daugiau kaip 20% - naktinio triukšmo, kuris dažnai sukelia neigiamą poveikį sveikatai. Nuolatos besikartojantis triukšmas paskatina širdies ir kraujagyslių ligas, vaikų pažinimo sutrikimus, miego sutrikimus ir spengimą ausyse. Keli tyrimai įvertino socialines Europos Sąjungos išlaidas, įskaitant sveikatos priežiūros išlaidas, būsto kainų nuvertėjimą, ribotą žemės naudojimą, darbo laiko praradimą dėl streso ar nemigos ir mokymosi sutrikimus.

Uostai yra nepaprastai svarbūs daugelio miestų ekonomikai, tačiau jie taip pat yra pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai. Remiantis duomenimis, surinktais iš 91 Europos uosto, EAA nustatė triukšmo taršą kaip trečiąjį aplinkos prioritetą po oro kokybės ir energijos suvartojimo.

Projekto „ANCHOR LIFE“ metu bus išrinkta ir patikrinta uostų triukšmo valdymo strategija, daugiausiai dėmesio skiriant triukšmo taršos matavimui ir mažinimui penkiuose uostuose, esančiuose netoli šių miestų - Livorno, Pjombino ir Portoferajo (Italija), Patrų (Graikija) ir Meliljos (Ispanijos autonominis miestas Afrikoje). Pagrindinis tikslas yra skatinti visuomenės, administracijų, žemėtvarkos sprendimų priėmėjų, uosto administracijos ir privačių įmonių, užsiimančių uosto veikla, sąmoningumą ir keistis informacija apie uostų keliamą taršą.

Šiuo tikslu projektas parengs atlygio schemą, skatinančią uostų privačiojo sektoriaus įmones priimti geriausią triukšmo mažinimo patirtį. Ši schema bus išbandyta trijuose Italijos uostuose. Patros mieste bus įdiegta naujai sukurta išmanioji uosto triukšmo stebėjimo sistema, susidedanti iš mikrofonų tinklo, galinčio stebėti triukšmo šaltinius. Sistema galės siųsti perspėjimus apie trikdžius, kuriuos sukelia uosto veikla, ir rinkti ataskaitas iš gyventojų. Projekto „ANCHOR LIFE“ metu bus parengtos gairės, kaip apibrėžti bendrą Meliljos uostų triukšmo stebėsenos ir vertinimo metodą, atsižvelgiant į ankstesnių projektų rezultatus ir ES politiką.

Šio LIFE projekto veiksmai atitinka ES Aplinkos triukšmo direktyvos tikslus, kuriais siekiama apibrėžti bendrą požiūrį, kaip išvengti kenksmingo aplinkos triukšmo arba užkirsti jam kelią. Siekdama paremti ATL įgyvendinimą, ES direktyva 996/2015 / EB nustatė bendrus aplinkos triukšmo įvertinimo metodus, kuriuos valstybės narės privalo naudoti nuo 2018 m. pabaigos.

Laukiami rezultatai: bus nustatyta geriausia uosto triukšmo valdymo praktika bei sukurta atlygio sistema, siekiant paskatinti uostų privačias įmones savo veikloje taikyti triukšmo kontrolės veiksmus. Bus parengtos miesto uostų triukšmo stebėjimo sistemos gairės bei įrengta išmani uosto triukšmo stebėjimo sistema Patros mieste, kurią sudaro 10 stebėjimo stočių ir parengta techninė ataskaita. Bus parinktas uosto triukšmo poveikio vertinimo metodas, kuris bus naudojamas įvertinti Meliljos uosto išplėtimo poveikį, bus parengtos gairės su triukšmo modeliavimu ir trijų ateities scenarijų žemėlapiais. Projekto rezultatais bus pasidalinta su uosto administracija ir suinteresuotosiomis šalimis.

Projekto aprašas