LIFE BATTLE-CO2 – Biomasės naudojimas asfalto gamyboje – kovai su klimato kaita

LIFE14 CCM/ES/000404

CARTIF tyrimų centras Ispanijoje Lietuvos ir Estijos delegacijoms 2017 m. vizito metu pristatė ir vienintelį centro projektą pagal klimato politikos paprogramės prioritetinę sritį “Klimato kaitos švelninimas”. 2015 – 2018 m. LIFE projektas „LIFE BATTLE-CO2 – Biomasės naudojimas asfalto gamyboje siekiant mažesnių CO2 emisijų“ – parodomasis, kuriuo siekiama ištirti aplinkosauginį, techninį ir ekonominį galimumą pakeisti iškastinį kurą asfalto gamybos pramonėje, ypač trijuose pagrindiniuose procesuose, kuriuose yra didžiausios emisijos: džiovinimas, bitumo šildymas, elektros gamyba.

Projekto metu bus sukurta pilotinė asfalto gamykla, kuri dirbs nenaudojant iškastinio kuro, taip sumažėtų šiltnamio dujų emisijų. Dyzelio ir gamtinių dujų naudojimo bus išvengta naudojant biomasę, o elektra bus gaminama deginant biomasę (pelenai bus bandomi kaip dirvos stabilizatorius, vietoje dabar naudojamo cemento ir kalkių – taip bus uždaromas žiedinis biomasės panaudojimo ciklas). Projekto metu bus tikrinama asfalto kokybė, klojant jį prie pilotinės gamyklos.

Projektu tikimasi 100% pašalinti iškastinio kuro naudojimą, 80% sumažinti šiltnamio dujų išsiskyrimą, be to, manoma, kad 40% sumažės išlaidos, susijusios su kuro naudojimu. Taip pat, pilotinė gamykla, prijungta prie industrinės asfalto mišinių gamyklos turėtų pagaminti bent 40 t asfalto mišinio per valandą. Be to, planuojama sukurti protokolą „Produktų kategorijos taisyklės“ naujai „Aplinkosauginei prekės deklaracijai“ asfaltų mišiniams, kurie leis kompanijoms apskaičiuoti savo poveikį aplinkai.

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau