LIFE BATTLE-CO2 – Biomasės naudojimas asfalto gamyboje – kovai su klimato kaita

LIFE14 CCM/ES/000404

CARTIF tyrimų centras Ispanijoje Lietuvos ir Estijos delegacijoms 2017 m. vizito metu pristatė ir vienintelį centro projektą pagal klimato politikos paprogramės prioritetinę sritį “Klimato kaitos švelninimas”. 2015 – 2018 m. LIFE projektas „LIFE BATTLE-CO2 – Biomasės naudojimas asfalto gamyboje siekiant mažesnių CO2 emisijų“ – parodomasis, kuriuo siekiama ištirti aplinkosauginį, techninį ir ekonominį galimumą pakeisti iškastinį kurą asfalto gamybos pramonėje, ypač trijuose pagrindiniuose procesuose, kuriuose yra didžiausios emisijos: džiovinimas, bitumo šildymas, elektros gamyba.

Projekto metu bus sukurta pilotinė asfalto gamykla, kuri dirbs nenaudojant iškastinio kuro, taip sumažėtų šiltnamio dujų emisijų. Dyzelio ir gamtinių dujų naudojimo bus išvengta naudojant biomasę, o elektra bus gaminama deginant biomasę (pelenai bus bandomi kaip dirvos stabilizatorius, vietoje dabar naudojamo cemento ir kalkių – taip bus uždaromas žiedinis biomasės panaudojimo ciklas). Projekto metu bus tikrinama asfalto kokybė, klojant jį prie pilotinės gamyklos.

Projektu tikimasi 100% pašalinti iškastinio kuro naudojimą, 80% sumažinti šiltnamio dujų išsiskyrimą, be to, manoma, kad 40% sumažės išlaidos, susijusios su kuro naudojimu. Taip pat, pilotinė gamykla, prijungta prie industrinės asfalto mišinių gamyklos turėtų pagaminti bent 40 t asfalto mišinio per valandą. Be to, planuojama sukurti protokolą „Produktų kategorijos taisyklės“ naujai „Aplinkosauginei prekės deklaracijai“ asfaltų mišiniams, kurie leis kompanijoms apskaičiuoti savo poveikį aplinkai.