Apie tvarų ūkininkavimą - BurrenLIFE, Airijoje

LIFE04 NAT/IE/000125

Burenas – regionas Airijos vakaruose, kur išsidėstę daug prioritetinių buveinių pagal Buveinių direktyvą. Žemė Burene, Airijoje, 6000 metų buvo naudojama ūkininkų ir klintiniai paviršiai buvo apsaugomi nuo apžėlimo krūmokšniais, kas palaikė itin vertingą ir išvaizdų ekosistemos kraštovaizdį. Nepaisant ilgų žemės ūkio tradicijų regione, ūkininkavimo mastai pastaraisiais metais čia sumenko, kas paskatino prioritetinių buveinių degradaciją dėl nepakankamo ganymo, žemės valdymo tradicijų sunykimo.

2004 – 2010 m. vykdytu Europos Sąjungos dalinai finansuoto LIFE projekto „BurrenLIFE – Tvarus ūkininkavimas Burene, Airijoje“ tikslas buvo sukurti naują tvaraus ūkininkavimo modelį prioritetinėms buveinėms Burene. Projekte buvo siekta išbandyti naują modelį 2000 ha teritorijoje, kuris po to galėtų būti perkeltas į visą 60 000 ha Bureno teritoriją, bendrauti ir informuoti vietinius ūkininkus, pasirinkti ūkius, kuriuose bus išbandomas modelis, sukurti valdymo planus kiekvienam pasirinktam ūkiui.  

Projekto eigoje buvo pasirinkta 20 ūkių, kuriems pritaikyti skirtingi valdymo planai. Projekto metu identifikuotos svarbiausios problemos ir pasiūlyti tvariausi jų sprendimo būdai. Siekiant sumažinti siloso vartojimą, pasiūlytas specialus maistas gyvuliams (sumažino siloso vartojimą 60 %), įrengti vandens siurbliai ir talpyklos palengvino vandens trūkumo problemą, gerinant infrastruktūrą pastatytos akmeninės tvoros, išvalius augaliją pagerintos sąlygos ganymui, išvalyti brūzgynai prisidės prie didesnės bioįvairovės, pasitelkus įvairias priemones, 25 % prailgintas gyvulių ganymas žiemą.   

Projekto sėkmė įvertinta 2017 m., kai projektas išrinktas vienu iš dviejų geriausių LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektų per 25 – erius Europos Sąjungos LIFE programos gyvavimo metus.

Projekto aprašas

LIFE14 NAT/IT/000544
LIFE PonDerat - invazinių rūšių šalinimas Italijos Pontine salose

2015 - 2020 m. vykdomas LIFE projektas LIFE PonDerat siekia atkurti natūralias Pontine salų buveines. Zannone saloje bus aptveriamos gamtiškai svarbios buveines, siekiant jas apsaugoti nuo muflonų, visose salose bus slepiamos gaudyklės su rodenticidais. Į neprieinamas arba pavojingas vietas, gaudyklės su rodenticidais yra mėtomos iš sraigtasparnių.

Plačiau
LIFE14 ENV/IT/000113
LIFE HORTISED – išvalytas uostų dumblas – vaisiams auginti

Šio projekto tikslas – pademonstruoti išvalyto Livorno uosto Italijoje dumblo panaudojimo galimybes sodininkystėje, kaip durpių alternatyvą. Projekto metu lyginami braškių, granatų ir salotų derliaus rezultatai tarp tradicinio auginimo durpiniame substrate ir naujame substrate, kuriame skirtingą procentinę dalį sudaro uostų dumblas. Projektu įrodyta, kad išvalytame praskiestame uosto dumble užauga saugūs valgyti granatai ir braškės.

Plačiau
LIFE12 ENV/ES/000477
LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui

LIFE projektas „LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui“ remiasi žiedinės ekonomikos principais – atliekos panaudojamos kaip žaliava. Projekto metu buvo pastatyta prototipinė nuotėkų ir kitų atliekų (mėšlo, pesticidų, maisto perdirbimo) valymo gamykla. Joje pasitelkiant superkritinio vandens oksidaciją buvo visiškai suardomos toksiškos medžiagos.

Plačiau