Apie tvarų ūkininkavimą - BurrenLIFE, Airijoje

LIFE04 NAT/IE/000125

Burenas – regionas Airijos vakaruose, kur išsidėstę daug prioritetinių buveinių pagal Buveinių direktyvą. Žemė Burene, Airijoje, 6000 metų buvo naudojama ūkininkų ir klintiniai paviršiai buvo apsaugomi nuo apžėlimo krūmokšniais, kas palaikė itin vertingą ir išvaizdų ekosistemos kraštovaizdį. Nepaisant ilgų žemės ūkio tradicijų regione, ūkininkavimo mastai pastaraisiais metais čia sumenko, kas paskatino prioritetinių buveinių degradaciją dėl nepakankamo ganymo, žemės valdymo tradicijų sunykimo.

2004 – 2010 m. vykdytu Europos Sąjungos dalinai finansuoto LIFE projekto „BurrenLIFE – Tvarus ūkininkavimas Burene, Airijoje“ tikslas buvo sukurti naują tvaraus ūkininkavimo modelį prioritetinėms buveinėms Burene. Projekte buvo siekta išbandyti naują modelį 2000 ha teritorijoje, kuris po to galėtų būti perkeltas į visą 60 000 ha Bureno teritoriją, bendrauti ir informuoti vietinius ūkininkus, pasirinkti ūkius, kuriuose bus išbandomas modelis, sukurti valdymo planus kiekvienam pasirinktam ūkiui.  

Projekto eigoje buvo pasirinkta 20 ūkių, kuriems pritaikyti skirtingi valdymo planai. Projekto metu identifikuotos svarbiausios problemos ir pasiūlyti tvariausi jų sprendimo būdai. Siekiant sumažinti siloso vartojimą, pasiūlytas specialus maistas gyvuliams (sumažino siloso vartojimą 60 %), įrengti vandens siurbliai ir talpyklos palengvino vandens trūkumo problemą, gerinant infrastruktūrą pastatytos akmeninės tvoros, išvalius augaliją pagerintos sąlygos ganymui, išvalyti brūzgynai prisidės prie didesnės bioįvairovės, pasitelkus įvairias priemones, 25 % prailgintas gyvulių ganymas žiemą.   

Projekto sėkmė įvertinta 2017 m., kai projektas išrinktas vienu iš dviejų geriausių LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektų per 25 – erius Europos Sąjungos LIFE programos gyvavimo metus.

Projekto aprašas