LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

LIFE05 NAT/D/000152

Kuršių marios su Nemuno žiotimis ir mažesniųjų intakų žiotimis yra tipiškas lagūnų su jas supančiomis buveinėmis pavyzdys. Šiose pamario pievose apsistoja įvairios rūšys migruojančių paukščių. Deja, dauguma vertingų lagūnų suformuotų gamtinių buveinių nyksta: pamario pievos nešienaujamos apauga nendrynais, Kuršių marios tampa eutrofikuotomis. Norint išsaugoti šias gamtines buveines reikia imtis skubių veiksmų.

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Projekto partneris LietuvojeLietuvos gamtos fondas.

Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu. Pievų priežiūra vykdyta vietinių ūkininkų, o ganymo bei šienavimo rėžimas taikytas tik antrąją vasaros pusę bei rudenį, kuomet paukščių vados jau būna išvestos. Be čia perinčių pakrančių paukščių, projektu buvo pagerinta ir šiose teritorijose gyvenančių varliagyvių populiacijų būklė, šalinti invaziniai augalai, pavyzdžiui, gausiai išplitę erškėčių Rosa rugosa sąžalynai.

Saugant lagūnas buvo remtasi projekto partnerių švedų patirtimi. Būtent dėl savo tarptautiškumo ir pritaikytų įvairių priemonių, šis projektas pasižymi didele parodomąja verte bei atkartojamumu su pakrančių buveinėmis susijusiems projektams, kas yra itin svarbu LIFE programoje.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau