LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

LIFE05 NAT/D/000152

Kuršių marios su Nemuno žiotimis ir mažesniųjų intakų žiotimis yra tipiškas lagūnų su jas supančiomis buveinėmis pavyzdys. Šiose pamario pievose apsistoja įvairios rūšys migruojančių paukščių. Deja, dauguma vertingų lagūnų suformuotų gamtinių buveinių nyksta: pamario pievos nešienaujamos apauga nendrynais, Kuršių marios tampa eutrofikuotomis. Norint išsaugoti šias gamtines buveines reikia imtis skubių veiksmų.

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Projekto partneris LietuvojeLietuvos gamtos fondas.

Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu. Pievų priežiūra vykdyta vietinių ūkininkų, o ganymo bei šienavimo rėžimas taikytas tik antrąją vasaros pusę bei rudenį, kuomet paukščių vados jau būna išvestos. Be čia perinčių pakrančių paukščių, projektu buvo pagerinta ir šiose teritorijose gyvenančių varliagyvių populiacijų būklė, šalinti invaziniai augalai, pavyzdžiui, gausiai išplitę erškėčių Rosa rugosa sąžalynai.

Saugant lagūnas buvo remtasi projekto partnerių švedų patirtimi. Būtent dėl savo tarptautiškumo ir pritaikytų įvairių priemonių, šis projektas pasižymi didele parodomąja verte bei atkartojamumu su pakrančių buveinėmis susijusiems projektams, kas yra itin svarbu LIFE programoje.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau
LIFE14 NAT/IT/001128
LIFE STOPVESPA: sekimo prietaisai – suvaldyti invazinių vabzdžių plitimą

Italijos LIFE projektas LIFE STOPVESPA siekia rasti efektyvų būdą, kuris leistų išvengti invazinių vabzdžių išplitimo Italijoje. Tyrėjai Turine, Italijoje, sukūrė prototipą – sekimo prietaisą – kuris leistų sekti Azijos širšuolus grįžtant į savo lizdą. Šiuo išradimu prie pagauto širšuolo nugarėlės pritvirtinamas varinis įtaisas, kurio dydis leidžia širšuolui šį daviklį lengvai pernešti, bet pakankamai didelis, kad galėtų atspindėti radaro signalus.

Plačiau