LIFE Moveable HEPP - Mobilios hidroelektrinės, netrukdančios žuvims migruoti

© Andreas Scholler
LIFE06 ENV/D/000485

Hidroelektrinėse pagaminama energija Europoje sudaro 10 proc. visos pagaminamos energijos. Didelės užtvankos ilgai buvo naudojamos energijai Europos upėse gaminti, tačiau dėl ekologinių nuostolių jų statymas buvo pakeistas mažesnėmis užtvankomis. Šios mažesnės užtvankos nėra ekonomiškos ir dėl žuvų nesugebėjimo jų perplaukti, Europoje sumažėjo tiek žuvų kiekis, tiek jų bioįvairovė.

2006 – 2011 m. Vokietijoje vykdytu LIFE projektu „Mobili hidroelektrinė Vokietijoje Kinzig upėje, siekianti pagerinti upės ekologiją bei atstatyti žuvų migraciją“ buvo siekiama parodyti mobilios hidroelektrinės galimybes, leidžiančias efektyvią veiklą ir netrikdomą žuvų migraciją. 

Projekto metu buvo įrodyta, kad nauja technologija  „Moveable HEPP“ paremtos hidroelektrinės yra efektyvus atsinaujinančios energijos gamybos būdas, neigiamai neveikiantis aplinkos. Technologijos esmė yra skirtingame aukštyje judantys komponentai, dėl kurių vanduo srūva tiek virš, tiek po mechanizmu, tokiu būdu leidžiama žuvims laisvai migruoti. Be to, apskaičiuota, kad naudojimasis šia technologija atneštų 40 proc. didesnį pelną. Nauja technologija sulaukė didelės paklausos iš privataus sektoriaus.

Projektas sulaukė įvertinimo ne tik Vokietijoje, kur 2011 m. buvo apdovanotas dviem apdovanojimais, bet ir Europos Sąjungos mastu. 2011 m. šis projektas išrinktas „geriausiu iš geriausių“ LIFE aplinkos Europos Sąjungos projektų.

Projekto aprašas