LIFE Moveable HEPP - Mobilios hidroelektrinės, netrukdančios žuvims migruoti

© Andreas Scholler
LIFE06 ENV/D/000485

Hidroelektrinėse pagaminama energija Europoje sudaro 10 proc. visos pagaminamos energijos. Didelės užtvankos ilgai buvo naudojamos energijai Europos upėse gaminti, tačiau dėl ekologinių nuostolių jų statymas buvo pakeistas mažesnėmis užtvankomis. Šios mažesnės užtvankos nėra ekonomiškos ir dėl žuvų nesugebėjimo jų perplaukti, Europoje sumažėjo tiek žuvų kiekis, tiek jų bioįvairovė.

2006 – 2011 m. Vokietijoje vykdytu LIFE projektu „Mobili hidroelektrinė Vokietijoje Kinzig upėje, siekianti pagerinti upės ekologiją bei atstatyti žuvų migraciją“ buvo siekiama parodyti mobilios hidroelektrinės galimybes, leidžiančias efektyvią veiklą ir netrikdomą žuvų migraciją. 

Projekto metu buvo įrodyta, kad nauja technologija  „Moveable HEPP“ paremtos hidroelektrinės yra efektyvus atsinaujinančios energijos gamybos būdas, neigiamai neveikiantis aplinkos. Technologijos esmė yra skirtingame aukštyje judantys komponentai, dėl kurių vanduo srūva tiek virš, tiek po mechanizmu, tokiu būdu leidžiama žuvims laisvai migruoti. Be to, apskaičiuota, kad naudojimasis šia technologija atneštų 40 proc. didesnį pelną. Nauja technologija sulaukė didelės paklausos iš privataus sektoriaus.

Projektas sulaukė įvertinimo ne tik Vokietijoje, kur 2011 m. buvo apdovanotas dviem apdovanojimais, bet ir Europos Sąjungos mastu. 2011 m. šis projektas išrinktas „geriausiu iš geriausių“ LIFE aplinkos Europos Sąjungos projektų.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau