Eko-architektūra: „pasyvūs“ socialiniai būstai Ispanijoje

LIFE07 ENV/E/000805

Per paskutinius kelis dešimtmečius statybos pramonė vystėsi statydama pigesnius, ekonomiškesnius namus, o tai privedė prie mažo energetinio efektyvumo namų, kurie turi tiek tiesioginį, tiek netiesioginį poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai. Be to, Europos statybų pramonė atsakinga už 40 proc. visų susidarančių atliekų bei sunaudoja 40 proc. pirminės energijos. Nauji įstatymai ir poreikiai skatina paklausą energetiškai efektyviems eko-namams vidutinių ir mažesnių pajamų gyventojams.

2009–2013 m. Ispanijoje vykdyto ES LIFE EDEA projekto tikslas buvo sukurti metodiką, pagal kurią būtų projektuojami ir statomi energetiškai efektyvūs socialiniai būstai Estremadūroje. Projekto metu buvo pastatyti du bandomieji namai, kuriuose išbandytos įvairios pasyvių namų technologijos (tokios kaip geoterminis šildymas ir šaldymas, vėjo ir saulės energija, biomasės deginimo sistema, šilumos siurblys) bei 400 statybinių medžiagų. Iš viso išbandyta 15 skirtingų pasyvių strategijų (jos pagerina namo statybą ir dizainą) bei 70 aktyvių, kurios pagerina namo efektyvumą ir sumažina CO2 išsiskyrimą. Projektas leido palyginti skirtingas technologijas ir įvertinti, ar investicijos atsipirktų, būtų ekologiškos bei prieinamos mažų pajamų gyventojams. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad būsto šildymui naudojama biomasės deginimo sistema yra pigiausias ir daugiausiai energijos leidžiantis sutaupyti šildymo būdas (lyginant su elektriniais šildytuvais, šilumos siurbliais ir kt.).  

Projekto sėkmė buvo įvertinta 2013-ais metais, kai jis buvo išrinktas vienu iš 22-iejų geriausių aplinkos LIFE projektų Europos Sąjungoje.

Projekto aprašas

LIFE10 INF/EE/000108
LIFE BaltInfoHaz - išmoningai apie pavojingas chemines medžiagas ir jų žalą

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Baltijos šalių vartotojų poreikį produktams, kurių sudėtyje nebūtų pavojingų medžiagų ir tokiu būdu būtų sumažintas jų poveikis tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai. Šiame informaciniame, NVO BEF-Estija koordinuojamame LIFE 2011-2015 m. projekte, kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai – BEF-Lietuva.

Plačiau
LIFE04 NAT/EE/000072
Trijų nykstančių paukščių rūšių (juodojo gandro, mažojo bei didžiojo erelių rėksnių) apsauga Estijoje

Projektu buvo siekiama garantuoti šių rūšių išlikimą ir pagerinti populiacijos Estijoje būklę. Tuo tikslu buvo nuspręsta saugoti ir atkurti šiems paukščiams svarbias buveines bendradarbiaujant su žemių savininkais bei skleidžiant informaciją visuomenei.

Plačiau
LIFE13 ENV/ES/000608
LIFE+ WHEYPACK – pakuočių gamyba iš išrūgų

2014–2017 m. vykdomo LIFE+ WHEYPACK projekto tikslas – pademonstruoti biologiškai suyrančių maisto pakuočių, pagamintų iš išrūgų gaunamo PHB, aplinkosauginę ir sociologinę–ekonominę naudą. Projektu išbandytos šios technologijos: iš išrūgų mikrobinės fermentacijos būdu gaunamas PHB, kuris panaudotas dalinai perdirbamų maisto pakuočių gamybai. Yra išmatuotas šiltnamio dujų susidarymas ir kiekis palygintas su tradicinio iš naftos gaminamo plastiko gamybos būdu. Taip pat įvertintas ir palygintas energijos bei vandens sunaudojimas.

Plačiau