Eko-architektūra: „pasyvūs“ socialiniai būstai Ispanijoje

LIFE07 ENV/E/000805

Per paskutinius kelis dešimtmečius statybos pramonė vystėsi statydama pigesnius, ekonomiškesnius namus, o tai privedė prie mažo energetinio efektyvumo namų, kurie turi tiek tiesioginį, tiek netiesioginį poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai. Be to, Europos statybų pramonė atsakinga už 40 proc. visų susidarančių atliekų bei sunaudoja 40 proc. pirminės energijos. Nauji įstatymai ir poreikiai skatina paklausą energetiškai efektyviems eko-namams vidutinių ir mažesnių pajamų gyventojams.

2009–2013 m. Ispanijoje vykdyto ES LIFE EDEA projekto tikslas buvo sukurti metodiką, pagal kurią būtų projektuojami ir statomi energetiškai efektyvūs socialiniai būstai Estremadūroje. Projekto metu buvo pastatyti du bandomieji namai, kuriuose išbandytos įvairios pasyvių namų technologijos (tokios kaip geoterminis šildymas ir šaldymas, vėjo ir saulės energija, biomasės deginimo sistema, šilumos siurblys) bei 400 statybinių medžiagų. Iš viso išbandyta 15 skirtingų pasyvių strategijų (jos pagerina namo statybą ir dizainą) bei 70 aktyvių, kurios pagerina namo efektyvumą ir sumažina CO2 išsiskyrimą. Projektas leido palyginti skirtingas technologijas ir įvertinti, ar investicijos atsipirktų, būtų ekologiškos bei prieinamos mažų pajamų gyventojams. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad būsto šildymui naudojama biomasės deginimo sistema yra pigiausias ir daugiausiai energijos leidžiantis sutaupyti šildymo būdas (lyginant su elektriniais šildytuvais, šilumos siurbliais ir kt.).  

Projekto sėkmė buvo įvertinta 2013-ais metais, kai jis buvo išrinktas vienu iš 22-iejų geriausių aplinkos LIFE projektų Europos Sąjungoje.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau