HUSEEDBANK – Pannon sėklų banko sukūrimas siekiant ilgalaikės Vengrijos laukinių aukštesniųjų augalų apsaugos

LIFE08 NAT/H/000288

Vengrijos Pannon biogeografinis regionas yra turtingas savo biologine įvairove ir endeminėmis rūšimis – vien aukštesniųjų augalų jame randama virš 2200 rūšių. Nors in-situ (vietinė) aplinkosauga šiame regione yra sulaukusi dėmesio, tačiau taip pat yra itin svarbu atkreipti dėmesį ir į nacionalines ex-situ aplinkosaugos priemones, kas yra pabrėžiama ir ES bioįvairovės strategijoje iki 2020 m. Vienas iš galimų sprendimo būdų – sukurti Pannon augalų sėklų banką.

Taigi, ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projekto „HUSEEDBANK“ (LIFE08 NAT/H/000288) idėja - sukurti Panon sėklų banką, kuris padėtų išvengti augalų rūšių išnykimo. Sėklų bankas ne tik apsaugotų nuo atsitiktinio retų rūšių praradimo ar degradacijos, leistų sekti genetinius pokyčius laukinėse augalų populiacijose, bet ir teiktų sėklas buveinių atstatymo veikloms. Be to, toks bankas suteiktų medžiagos mokslo tiriamajai ir švietimo veikloms.

Šiuo 2010-2014 m. LIFE projektu siekta sukurti Pannon sėklų banko saugojimo ir laboratorinius gebėjimus, surinkti ir paruošti saugojimui apie 50 proc. Vengrijos vietinės floros (bent 800 rūšių), sukurti elektroninę augalų sėklų duomenų bazę, pasirinkti augalų sėklų mėginių, kurie galėtų būti panaudoti bandomajai reintrodukcijai Kiskunság Nacionaliniame parke Vengrijoje.

Projektas įgyvendintas sėkmingai ir pasiekti visi projekto uždaviniai: surinkta ir sėklų banke išsaugota 912 augalų rūšių sėklų, ekspertų komanda išbandė ir įrodė, kad saugomų sėklų reintrodukcija yra galima siekiant atkurti buveines. Svarbu tai, jog dauguma Pannon sėklų banke saugomų sėklų buvo pirmą kartą sudaiginta laboratorinėmis sąlygomis ir buvo sukurti jų daiginimo protokolai. Be to, buvo sukurti endeminių augalų rūšių rinkimo ir saugojimo vadovai, kuriuose pateikiamos pagrindinės metodologijos, praktinės rekomendacijos.

Projektas viešintas ne tik tarptautinių konferencijų metu. Sukurta interaktyvi paroda „Iš sėklos į sėklą“ projektą koordinavusiame Agrobioįvairovės tyrimų centre, kurios metu lankytojai supažindinami su sėklų rinkimo, paruošimo, saugojimo procesais, vaikams paruošti atmintį lavinantys žaidimai, sukurti skirtingų sėklų modeliai, skirti atpažinti vaikams.

Projekto sėkmė įvertinta ir tarptautiniu mastu – jis išrinktas vienu iš šešių geriausių 2015 m. ES LIFE programos gamtos projektų.

Projekto aprašas