SOL-BRINE - pažangios, inovatyvios energetiškai autonominės sistemos vystymas

LIFE09 ENV/GR/000299

Vandens trūkumas ir sausros daro poveikį trečdaliui Europos teritorijos. Geros kokybės gėlo vandens trūkumas egzistuoja daugelyje Europos mažo tankumo vietovių, pavyzdžiui, salose, kur taip pat trūksta ir priėjimo prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Graikijos Kikladų salose įrengtos jūrinio vandens gėlinimo gamyklos, kurios susiduria su po nudruskinimo liekančio sūrymo problema. Sūrymas yra du kartus sūresnis už jūros vandenį ir šalinant jūrinėje aplinkoje kenkia jūriniams organizmams. Be to, nudruskinimas sunaudoja daug elektros energijos, kas gali būti brangu salų gyventojams.

2010 – 2013 m. Graikijos LIFE projekto „SOL-BRINE –  Pažangios, inovatyvios energetiškai autonominės sistemos, skirtos sūrymo iš jūros vandens gėlinimo įrenginių apdorojimui, vystymas“ tikslas buvo pakeisti prieš projektą vyravusį sūrymo šalinimą į jūrines sistemas nauju inovatyviu metodu. Siekiama išbandyti saulės energija paremtą sūrymo apdorojimo sistemą, kurios procesų metu iš sūrymo būtų gauta druska ir vanduo. Projektu ne tik bus išspręsta svarbi aplinkosauginė problema, bet ir gaunami paklausūs produktai: druska ir vanduo.

Projekto metu Graikijos Tinos saloje esančioje nudruskinimo gamykloje buvo pastatyta energetiškai autonominė sūrymo apdorojimo sistema. Projekto metu buvo apdorota 200 tonų sūrymo ir gauta 180m3 distiliuoto vandens ir 12 tonų valgomosios druskos. Dėl saulės kolektorių sistema pagamina apie 77 000 KWh šiluminės energijos ir 5 000 kWh elektros, tokiu būdu sutaupoma daugiau nei 94 tonos CO2 lyginant su iškastiniu kuru varoma sistema.  

Projektas parodė didelį sistemos potencialą, taigi prototipinis įrenginys galėtų veikti didesniu mastu Tinos ar kituose panašiuose regionuose. Be to, ši technologija galėtų būti pritaikyta ir panašiems druskingiems nuotėkų vandenims, susidarantiems įvairiose pramonės šakose, apdoroti (pvz. chemijos pramonėje). Socio – ekonominė projekto nauda apima veiklos sąnaudų sumažėjimą, sumažėja pumpavimas, nudruskinimas gali vykti toliau nuo pajūrio, tam nereikalinga infrastruktūra, taigi, galima pirkti pigiau kainuojančią žemę. Taip sumažinimas poveikis pajūrio zonai, kas turi teigiamą poveikį turizmui. Be to, projektas prisidėjo prie darbo vietų kūrimo.  

2016 m. SOL-BRINE projektas išrinktas vienu iš dviejų geriausių LIFE programos Aplinkos paprogramės projektų per 25 – erius LIFE programos gyvavimo metus.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau