FISH SCALE – nepopuliarios žuvys – jūrų ištekliams saugoti

LIFE09 INF/IT/000076

Komercinė žvejyba yra orientuota tik į tam tikras žuvų rūšis, todėl kitos valgomos žuvys dėl mažos paklausos turi mažą komercinę vertę. Pasak Italijos Žemės ūkio, maisto ir miškų ministerijos, vos 10% iš 719 valgomų žuvų rūšių yra komercializuojamos, tą labiausiai lemia mitybos įpročiai. Pagaunamos nekomercinės žuvų rūšys yra klasifikuojamos kaip atsitiktiniai žuvų sugavimai ir paprastai yra išmetamos. Net iki ketvirčio pagaunamų žuvų – apie 27 mln. tonų – yra išmetama į jūrą kiekvienais metais, nors jos yra saugios valgyti. Tai ne tik didžiulis jūrinių išteklių švaistymas, bet ir didelė žala bioįvairovei – sumažinamas suaugusių reprodukcijai tinkamų žuvų skaičius.

2010–2013 m. informacinis Italijos LIFE projektas FISH SCALE atkreipia dėmesį į pernelyg intensyvią jūrinių išteklių eksploataciją ir žvejybos laimikių išmetimą. Projektu buvo skatinamas geresnis atsitiktinai pagautų („tvarių“) žuvų panaudojimas vartotojus supažindinant su mažiau žinomomis žuvų rūšimis ir kaip jas paruošti. Projekto veiklos buvo skirtos populiarinti 18 atsitiktinai pagaunamų „tvarių“ žuvų rūšių. Tokiu būdu padidėjo šių mažiau populiarių rūšių paklausa ir jų komercinė vertė, kas lėmė mažesnį išmetamų žuvų kiekį. Be to, šių žuvų vartojimas padeda sutaupyti ir pirkėjams, nes atsitiktinai pagautos žuvys paprastai yra pigesnės, o tiekėjai tapo nebe taip priklausomi nuo populiarių, pernelyg intensyviai eksploatuojamų žuvų.

Projekto metu buvo sukurtas integruotas komunikacijos planas. Buvo surinkta 100 „žuvų tiekėjų“, tarp kurių yra žuvų pardavėjai, platintojai, restoranai ir viešbučiai, kurie įtraukė šias, atsitiktinai pagautas žuvis, tarp jų jau tiekiamų, parduodamų ar siūlomų meniu, žuvų. Be to, parduodamų atsitiktinai sugautų žuvų kiekis prekybos centruose ir pas kitus žuvų tiekėjus, dalyvavusius projekte, padidėjo nuo 14 iki 70 %. Ligūrijos regione taip pat buvo organizuojamos tvarių žuvų savaitės“, kurių metu žuvų parduotuvėse dalis prekystalių buvo skirta išskirtinai šioms „tvarioms“ naujai atrandamoms žuvų rūšims.  

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau