LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

LIFE09 NAT/GR/000333

Gegužės 24 d. Europos žaliosios savaitės metu buvo paskelbti geriausi 2016 ir 2017 m. Europos LIFE projektai. Skirtingose srityse geriausiais pripažinti devyni projektai iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Slovakijos. Tarp trijų geriausių Aplinkos ir išteklių efektyvumo LIFE projektų – Graikijos LIFE ARCTOS/KASTORIA, skirtas sumažinti nelaimingų automobilių ir meškų susidūrimų skaičių Šiaurės Graikijoje.

Kastoria regionas ŠV Graikijoje yra itin reikšmingas rudųjų lokių populiacijai visame regione, nes tai geografinis koridorius tarp Graikijos ir V. Balkanų. Deja, greitkelio statyba šioje teritorijoje skaudžiai paveikė rudųjų lokių buveines ir populiacijų vientisumą. Vien per pirmus 6 mėnesius po greitkelio atidarymo, buvo užfiksuoti 5 mirtini susidūrimai. Taip pat, padaugėjo meškų apsilankymų žmonių gyvenvietėse.       

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Be to, buvo apklausiamos vietinės bendruomenės, ūkininkai, bičių ir gyvulių augintojai apie lokių daromą žalą. Buvo įkurta speciali Meškų greitoji pagalba (BET), kurios ekspertai padėdavo avarijų metu, patardavo vietinėms valdžios institucijoms, užsiimdavo lokių relokacija.

Daug dėmesio skirta švietimui – prie projekto veiklų prisidėjo 108 savanoriai.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE14 NAT/IT/001128
LIFE STOPVESPA: sekimo prietaisai – suvaldyti invazinių vabzdžių plitimą

Italijos LIFE projektas LIFE STOPVESPA siekia rasti efektyvų būdą, kuris leistų išvengti invazinių vabzdžių išplitimo Italijoje. Tyrėjai Turine, Italijoje, sukūrė prototipą – sekimo prietaisą – kuris leistų sekti Azijos širšuolus grįžtant į savo lizdą. Šiuo išradimu prie pagauto širšuolo nugarėlės pritvirtinamas varinis įtaisas, kurio dydis leidžia širšuolui šį daviklį lengvai pernešti, bet pakankamai didelis, kad galėtų atspindėti radaro signalus.

Plačiau