BREAD4PLA – iš kepyklų atliekų – suyrančios plastikinės pakuotės

LIFE10 ENV/ES/000479

Europos kepyklų sektorius kasmet pagamina 3,5 mln. tonų krakmolo turinčių atliekų su minimalia maistine verte. Mažiausiai 5% šių atliekų yra šalinama sąvartynuose, nes šiuo metu nėra jokio alternatyvaus jų panaudojimo.       

Pagrindinis Ispanijos LIFE projekto BREAD4PLA tikslas buvo pademonstruoti technines ir ekonomines, kepyklų atliekų panaudojimo 100% perdirbamos plastikinės plėvelės gamybai, galimybes. Projektu buvo siekiama įkurti ir eksploatuoti bandomąją gamyklą, kurioje būtų gaminama polilaktinė rūgštis (PLA) iš kepyklų atliekų, naudojant mažai energijos reikalaujantį biotechnologinį procesą su fermentais. Projekto metu taip pat siekta parodyti praktinį PLA panaudojimą plastiko plėvelės, kuri atitiktų dabartinius reikalavimus ir standartus, gamybai.   

Projektas įrodė, kad kepyklų atliekos yra tinkama žaliava suyrančioms plastikinėms pakuotėms gaminti. Atliekų kiekis, kuris galėtų būti nukreiptas iš sąvartynų naudojant projekto BREAD4PLA technologiją yra apie 4000 tonų per metus kiekvienoje didelėje kepimo kompanijoje. Tai taip pat suteikia vertės kepyklų atliekoms, atliekos tampa ištekliais – įgalinama žiedinė ekonomika. Remiantis bandomosios gamyklos išeiga, per metus vienoje didelėje kepimo kompanijoje gali būti pagaminama 680 tonų PLA, pakeičiant atitinkamą kiekį iškastinio kuro pagrindu pagaminto plastiko iš neatsinaujinančių šaltinių.  

Projekto atkartojamumas ir perkeliamumas galimas visose Europos šalyse, ypač Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur susidaro daugiausiai kepyklų atliekų Europoje. Atlikta ekonominė analizė parodė galimą potencialą vidutinio dydžio gamykloms, kurios naudotų industrines atliekas iš netoliese esančių kepyklų. Be to, buvo pastebėtas susidomėjimas iš kompanijų, pagaminančių ir kitokių maisto atliekų (pvz. daržovių ir vaisių), kas pritaikant technologiją turi aukštą potencialą. Susidomėjimas projektu taip pat pastebėtas įvairiose kompanijose skirtinguose Europos regionuose.

2016 m. projektas buvo išrinktas vienu iš dviejų geriausių Europos Sąjungos LIFE programos Aplinkos paprogramės projektų per 25 – erius LIFE programos gyvavimo metus. Projekto trukmė yra treji metai (2011 - 2014), o biudžetas - 1,116,526.00 € (ES įnašas - 488,869.00 €).

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau