LIFE BaltInfoHaz - išmoningai apie pavojingas chemines medžiagas ir jų žalą

LIFE10 INF/EE/000108

Nors dirbtinės sintetinės medžiagos yra plačiai naudojamos kaip priedai įvairių gaminių kokybei pagerinti, apie jas vartotojai žino vis dar nepakankamai. O pavojingos cheminės medžiagos, patekusios į aplinką, joje išlieka labai ilgai, daugybė jų neskyla ir gali nukeliauti didžiulius atstumus. Dėl savo pigumo ir unikalių savybių, šios medžiagos mums gali atrodyti reikalingos dėl jų suteikiamo patogumo. Dėl pavojingų medžiagų poveikio gali atsirasti įvairių sveikatos sutrikimų. Kai kurios iš šių medžiagų kaupiasi mūsų organizme, sutrikdydamos įprastas hormonų funkcijas.

Į šią problemą buvo atkreiptas dėmesys LIFE projekte „BaltInfoHaz“. Šiame informaciniame, NVO BEF-Estija koordinuojamame LIFE 2011-2015 m. projekte „Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)“, kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai – BEF-Lietuva. Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Baltijos šalių vartotojų poreikį produktams, kurių sudėtyje nebūtų pavojingų medžiagų ir tokiu būdu būtų sumažintas jų poveikis tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai.

ES LIFE informaciniai projektai išsiskiria savo mastu – jie turi apimti didesnį nei vietinį lygmenį ir dažniausiai pasižymi įsimintinomis viešinimo/informavimo kampanijomis. Štai projektas BaltInfoHaz didelį dėmesį skyrė trumpiems animaciniams informavimo filmukams apie pavojingų cheminių medžiagų naudojimą kasdieniuose produktuose, kurių įvairiomis temomis sukurta net 20. Projekto informavimo kampanija pasiekė 1 mln. gyventojų Baltijos šalyse: ne tik plačiąją visuomenę, bet ir asmenis, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su pavojingomis medžiagomis, tokius kaip grožio, automobilių taisymo, dažų industrijose dirbančius žmones.

Kitos informacinio projekto veiklos apėmė oro, kraujo ir produktų tyrimus, siekiant juose ištirti pavojingas chemines medžiagas, taip pat lobizmą, siekiant griežtesnio pavojingų cheminių medžiagų reguliavimo. 

Projekto aprašas

LIFE04 NAT/EE/000072
Trijų nykstančių paukščių rūšių (juodojo gandro, mažojo bei didžiojo erelių rėksnių) apsauga Estijoje

Projektu buvo siekiama garantuoti šių rūšių išlikimą ir pagerinti populiacijos Estijoje būklę. Tuo tikslu buvo nuspręsta saugoti ir atkurti šiems paukščiams svarbias buveines bendradarbiaujant su žemių savininkais bei skleidžiant informaciją visuomenei.

Plačiau
LIFE07 ENV/E/000805
Eko-architektūra: „pasyvūs“ socialiniai būstai Ispanijoje

2009–2013 m. Ispanijoje vykdyto ES LIFE EDEA projekto tikslas buvo sukurti metodiką, pagal kurią būtų projektuojami ir statomi energetiškai efektyvūs socialiniai būstai Estremadūroje. Projekto metu buvo pastatyti du bandomieji namai, kuriuose išbandytos įvairios pasyvių namų technologijos (tokios kaip geoterminis šildymas ir šaldymas, vėjo ir saulės energija, biomasės deginimo sistema, šilumos siurblys) bei 400 statybinių medžiagų.

Plačiau
LIFE13 ENV/ES/000608
LIFE+ WHEYPACK – pakuočių gamyba iš išrūgų

2014–2017 m. vykdomo LIFE+ WHEYPACK projekto tikslas – pademonstruoti biologiškai suyrančių maisto pakuočių, pagamintų iš išrūgų gaunamo PHB, aplinkosauginę ir sociologinę–ekonominę naudą. Projektu išbandytos šios technologijos: iš išrūgų mikrobinės fermentacijos būdu gaunamas PHB, kuris panaudotas dalinai perdirbamų maisto pakuočių gamybai. Yra išmatuotas šiltnamio dujų susidarymas ir kiekis palygintas su tradicinio iš naftos gaminamo plastiko gamybos būdu. Taip pat įvertintas ir palygintas energijos bei vandens sunaudojimas.

Plačiau