Karvės mieste – saugomoms pajūrio pievoms atkurti

LIFE10 NAT/EE/000107

Pernu miestas yra tituluojamas Estijos vasaros sostine, tačiau didelis lankytojų skaičius bei investicijų stoka sukuria sunkumų siekiant atkurti pajūrio pievų buveines. Čia gausiai paplitusios borealinės Baltijos jūros pakrančių pievos yra įrašytos į ES Buveinių Direktyvos I priedą kaip „Bendrijos svarbos natūrali buveinė, kurios apsaugai būtina steigti specialias saugomas teritorijas“. 

Siekiant sutvarkyti šias buveines, 2012-2016 m. Pernu mieste, Estijoje, buvo vykdomas ES LIFE projektas URBANCOWS. Jau pasibaigę LIFE projektai, susiję su pajūrio pievų buveinių atkūrimu, parodė, kad ekonomiškai efektyviausias atkūrimo būdas yra pievų ganymas kartu su nendrių pjovimu. Pernu pakrantės pievos apaugo nendrėmis, kai 1970-1980 m. čia buvo nustota ganyti gyvulius. Jų pjovimas paskutinius dešimt metų nebuvo sėkmingas ir iki LIFE projekto nendrės vis dar dominavo šioje buveinėje.

Nepaisant miesto aplinkos, buvo nuspręsta, kad yra būtina grąžinti ganymą. Pajūrio pievos yra išsidėsčiusios labai arti viešojo paplūdimio bei kurorto centro. Toks metodas yra keliantis nemažai iššūkių bei reikalaujantis investicijų, kurios iki šiol nebuvo prieinamos.

Projektu siekiama pagerinti pajūrio pievų bei rūšių aplinkosauginį statusą. Projekto metu įrengti apžvalgos bokštai su virš šlapių pajūrio pievų besidriekiančiais 3 km ilgio mediniais pažintiniais takais. Nuo nendrių ir kitos augalijos išvalyta buveinė (220 ha) atsivėrė puikiais vaizdais, kasmet čia paleidžiami ganytis mėsiniai galvijai - karvės, kurios ganymu palaiko šių pievų būklę. Kadangi atkurta buveinė yra išsidėsčiusi patogioje vietoje, pažintinius takus aplanko tiek poilsiautojai, tiek mokyklinės grupės.   

Projekto vykdytojai pasidalino praktinėmis projekto įgyvendinimo istorijomis apie iššūkius bendradarbiaujant su vietine bendruomene. Vykdytojai džiaugiasi, kad iš pradžių priešiškai nusiteikusi vietinė bendruomenė buvo įtikinta projekto reikalingumu ir nauda. Buvo vykdomi vandens tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar ganomi galvijai kenkia vandens kokybei. Paaiškėjus, kad neigiamo poveikio nėra ir pamačius sutvarkytą buveinę, vietiniai gyventojai patys pradėjo saugoti teritoriją nuo pažeidėjų ir pranešti apie apgadintus objektus.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau