HOxyGas – novatoriškas stiklo gamybos procesas naudojant karštas gamtines dujas ir karštą deguonį

LIFE11 ENV/CZ/000488

Stiklo naudojimas pramonėje yra plačiai paplitęs. Pagal statistiką 2006 m. plokščiojo stiklo automobilių ir kituose sektoriuose buvo sunaudota apie 42 milijonus tonų, o tai atitinka 4,2 mlrd. kvadratinių metrų 4 mm storio stiklo. Vienam pasaulio gyventojui vidutiniškai tenka 6 kg stiklo, tuo tarpu Vakarų Europoje - iki 18 kg.

Plokščio stiklo gamybai reikia daug energijos, o jo gamybos metu išskiriama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD). Šie neigiami padariniai aplinkai - didelis iššūkis pramonei, kuri kasmet susiduria su vis didesniais aplinkosauginiais apribojimais. Viena iš galimybių gerinti aplinkosauginį veiksmingumą – tai krosnyse vietoj naftos deginti gamtines dujas. Šiomis dujomis kūrenamos krosnys šiuo metu sudaro daugiau kaip 95 % rinkos.

Čekijos gamykloje „Retenice“ įgyvendinamo „HOxyGas“ projekto tikslas - parodyti naujo tipo automobilių plokščiojo stiklo gamybos sistemą, išleidžiančią mažesnį anglies pėdsaką nei panašios sistemos dėl mažesnio iškastinio kuro suvartojimo ir sumažinto išmetamų ŠESD (ypač gerai žinomų CO2, NOX, SOX ir dulkių) kiekio. Siūlomas novatoriškas stiklo gamybos procesas naudojant tik karštas gamtines dujas (450° C) ir karštą deguonį (550° C). 

Pagrindiniai projekto „HOxyGas“ aplinkosauginiai rezultatai: CO2 emisijos sumažintos 3-5 %; NOX: specifiniai išmetamieji teršalai sumažinti 85 %; SOX: specifiniai išmetamieji teršalai sumažinti 82 %; Dulkės (dalelės) sumažėjo 83 %; Energijos suvartojimas sumažėjo 18 %.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau