ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

LIFE11 ENV/IT/000275

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema.

Pietų Italijoje, Kampanijos regione, prie užteršto dirvožemio prisidėjo naftos junginių sandėliavimas, plieno pramonė, asbesto cemento gamyba ir netinkamas komunalinių atliekų tvarkymas. Į šio regiono problemą dėmesį atkreipė 2012 – 2017 m. vykdytas LIFE projektas ECOREMED. Juo buvo siekiama pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.    

Projekte buvo išbandytas fito - remediacinių augalų ir medžių efektyvumas mažinant dirvožemio taršą. Šiai strategijai paprastai naudojami daugiamečiai sparčiai augantys ir maistui nenaudojami augalai.  Šie augalai įsisavina sunkiuosius metalus ir tokiu būdu jie pašalinami iš dirvožemio. O dėka dirvožemyje esančių mikroorganizmų, gali būti suskaidomi ir neorganiniai teršalai.  

Projekto metu sodinant šiuos augalus, net 30 % sumažėjo teršalų judėjimas link gruntinių vandenų ir pasiektas 65 % teršalų šalinimo efektyvumas. Naudoti medžiai ir žoliniai augalai taip pat buvo veiksmingi absorbuojant nitratus, kas prisidėjo prie gruntinio vandens taršos mažinimo. Trijose iš keturių projekto teritorijų, kuriose pritaikyta ši strategija, padėtis pastebimai pagerėjo. Be to, šie taršą mažinantys augalai gali būti panaudoti kaip atsinaujinanti energija, kas padėtų sutaupyti 10 t/ha CO2  palyginus su iškastinio kuro naudojimu, bei suyrančio plastiko gamybai. Taip pat ši strategija pasirodė ir ekonomiškai pranašesnė prieš daugelį alternatyvių metodų.

Projekto sėkmė įvertinta ir tarptautiniu mastu. Gegužės 24 d. Europos žaliosios savaitės metu buvo paskelbti geriausi 2016 ir 2017 m. Europos LIFE projektai. Skirtingose srityse geriausiais pripažinti devyni projektai iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Slovakijos. Tarp trijų geriausių Aplinkos LIFE projektų – ir šis Italijos projektas ECOREMED.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau