ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

LIFE11 ENV/IT/000275

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema.

Pietų Italijoje, Kampanijos regione, prie užteršto dirvožemio prisidėjo naftos junginių sandėliavimas, plieno pramonė, asbesto cemento gamyba ir netinkamas komunalinių atliekų tvarkymas. Į šio regiono problemą dėmesį atkreipė 2012 – 2017 m. vykdytas LIFE projektas ECOREMED. Juo buvo siekiama pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.    

Projekte buvo išbandytas fito - remediacinių augalų ir medžių efektyvumas mažinant dirvožemio taršą. Šiai strategijai paprastai naudojami daugiamečiai sparčiai augantys ir maistui nenaudojami augalai.  Šie augalai įsisavina sunkiuosius metalus ir tokiu būdu jie pašalinami iš dirvožemio. O dėka dirvožemyje esančių mikroorganizmų, gali būti suskaidomi ir neorganiniai teršalai.  

Projekto metu sodinant šiuos augalus, net 30 % sumažėjo teršalų judėjimas link gruntinių vandenų ir pasiektas 65 % teršalų šalinimo efektyvumas. Naudoti medžiai ir žoliniai augalai taip pat buvo veiksmingi absorbuojant nitratus, kas prisidėjo prie gruntinio vandens taršos mažinimo. Trijose iš keturių projekto teritorijų, kuriose pritaikyta ši strategija, padėtis pastebimai pagerėjo. Be to, šie taršą mažinantys augalai gali būti panaudoti kaip atsinaujinanti energija, kas padėtų sutaupyti 10 t/ha CO2  palyginus su iškastinio kuro naudojimu, bei suyrančio plastiko gamybai. Taip pat ši strategija pasirodė ir ekonomiškai pranašesnė prieš daugelį alternatyvių metodų.

Projekto sėkmė įvertinta ir tarptautiniu mastu. Gegužės 24 d. Europos žaliosios savaitės metu buvo paskelbti geriausi 2016 ir 2017 m. Europos LIFE projektai. Skirtingose srityse geriausiais pripažinti devyni projektai iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Slovakijos. Tarp trijų geriausių Aplinkos LIFE projektų – ir šis Italijos projektas ECOREMED.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau