ACUMEN - Metano surinkimas ir panaudojimas iš uždarytų sąvartynų

LIFE11 ENV/UK/000402

Metanas (CH4) yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jų pasaulinio atšilimo potencialas yra 21 kartą didesnis už anglies dioksido (CO2). Pasauliniu mastu sąvartynų metanas prisideda prie klimato kaitos. Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungoje yra daug uždarytų sąvartynų, iš kurių daugelis yra apleisti arba nepakankamai naudojami. O tai gali būti migruojančių toksiškų teršalų ir sąvartynų dujų šaltinis. Jungtinėje Karalystėje yra apie 20 000 uždarytų sąvartynų. Neseniai Aplinkos agentūros atliktas tyrimas, nustatė 100-150 m3/val iš sąvartynų galimus išgauti metano kiekius. Metano iš uždarytų sąvartynų energijos gamybai panaudojimas yra puiki alternatyva atsinaujinančiam iškastiniam kurui, mažinanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir galinti prisidėti prie ekologiškos ekonomikos.

Iki šiol naujos technologijos, skirtos valdyti metano emisijas iš uždarų sąvartynų, nebuvo diegiamos. Projekto „ACUMEN“ tikslas buvo parodyti, kaip galima surinkti ir panaudoti metaną iš neveikiančių (uždarytų) sąvartynų bei tuo pačiu padėti sumažinti CO2 emisijas iš uždarytų sąvartynų Jungtinėje Karalystėje. Projektu taip pat buvo siekiama parodyti, kaip šis metodas gali būti lengvai pritaikytas kitose Europos šalyse, kurios turi įveikti panašias kliūtis metanui iš senų sąvartynų surinkti.

Projekto „ACUMEN“ įgyvendinimui buvo sutelktos visos suinteresuotos šalys (politikai, operatoriai bei privataus sektoriaus atstovai, įskaitant įrangos tiekėjus ir stebėsenos specialistus). Vykdant veiklą penkiose parodomosiose vietose Jungtinėje Karalystėje, buvo nustatyta, kad anksčiau eksploatuotų sąvartynų teritorijos geriausiai tinka gaminti energiją dėl jau esančios infrastruktūros, ypač dėl jungčių prie elektros tinklo ir sąvartynų dujų surinkimo infrastruktūros. Penkiose vietose buvo išbandyta įvairi naudojimo technika, siekiant nustatyti geriausią metano naudojimo praktiką.

Projektas „ACUMEN“ sumažino tiesioginį metano išmetimą iš sąvartynų, taip pat sumažino ir netiesioginį anglies dioksido išmetimą. Projekto gyvavimo metu 1 339 tonos metano buvo perdirbtos į naudingą energiją (594,8 MWh elektros energijos ir 230 MWh naudingos šilumos). Taip anglies dvideginio emisijos buvo sumažintos 339,98 tonomis.

Projektas parodė, kad uždaryti sąvartynai gali pavirsti pelną gaunančiu turtu. Tai naudinga ekonomikai. Sumažėjusios išlaidos uždarytų sąvartynų savininkams gali paskatinti vietovių viešųjų atvirųjų erdvių sukūrimą. 2015 m. šis projektas buvo nominuotas geriausiu iš geriausių (angl. Best of the Best).

Projekto aprašas