ACUMEN - Metano surinkimas ir panaudojimas iš uždarytų sąvartynų

LIFE11 ENV/UK/000402

Metanas (CH4) yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jų pasaulinio atšilimo potencialas yra 21 kartą didesnis už anglies dioksido (CO2). Pasauliniu mastu sąvartynų metanas prisideda prie klimato kaitos. Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungoje yra daug uždarytų sąvartynų, iš kurių daugelis yra apleisti arba nepakankamai naudojami. O tai gali būti migruojančių toksiškų teršalų ir sąvartynų dujų šaltinis. Jungtinėje Karalystėje yra apie 20 000 uždarytų sąvartynų. Neseniai Aplinkos agentūros atliktas tyrimas, nustatė 100-150 m3/val iš sąvartynų galimus išgauti metano kiekius. Metano iš uždarytų sąvartynų energijos gamybai panaudojimas yra puiki alternatyva atsinaujinančiam iškastiniam kurui, mažinanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir galinti prisidėti prie ekologiškos ekonomikos.

Iki šiol naujos technologijos, skirtos valdyti metano emisijas iš uždarų sąvartynų, nebuvo diegiamos. Projekto „ACUMEN“ tikslas buvo parodyti, kaip galima surinkti ir panaudoti metaną iš neveikiančių (uždarytų) sąvartynų bei tuo pačiu padėti sumažinti CO2 emisijas iš uždarytų sąvartynų Jungtinėje Karalystėje. Projektu taip pat buvo siekiama parodyti, kaip šis metodas gali būti lengvai pritaikytas kitose Europos šalyse, kurios turi įveikti panašias kliūtis metanui iš senų sąvartynų surinkti.

Projekto „ACUMEN“ įgyvendinimui buvo sutelktos visos suinteresuotos šalys (politikai, operatoriai bei privataus sektoriaus atstovai, įskaitant įrangos tiekėjus ir stebėsenos specialistus). Vykdant veiklą penkiose parodomosiose vietose Jungtinėje Karalystėje, buvo nustatyta, kad anksčiau eksploatuotų sąvartynų teritorijos geriausiai tinka gaminti energiją dėl jau esančios infrastruktūros, ypač dėl jungčių prie elektros tinklo ir sąvartynų dujų surinkimo infrastruktūros. Penkiose vietose buvo išbandyta įvairi naudojimo technika, siekiant nustatyti geriausią metano naudojimo praktiką.

Projektas „ACUMEN“ sumažino tiesioginį metano išmetimą iš sąvartynų, taip pat sumažino ir netiesioginį anglies dioksido išmetimą. Projekto gyvavimo metu 1 339 tonos metano buvo perdirbtos į naudingą energiją (594,8 MWh elektros energijos ir 230 MWh naudingos šilumos). Taip anglies dvideginio emisijos buvo sumažintos 339,98 tonomis.

Projektas parodė, kad uždaryti sąvartynai gali pavirsti pelną gaunančiu turtu. Tai naudinga ekonomikai. Sumažėjusios išlaidos uždarytų sąvartynų savininkams gali paskatinti vietovių viešųjų atvirųjų erdvių sukūrimą. 2015 m. šis projektas buvo nominuotas geriausiu iš geriausių (angl. Best of the Best).

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau