LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui

LIFE12 ENV/ES/000477

Nors bendras susidarančių atliekų kiekis Europos Sąjungoje stabilizavosi, susidarančio nuotėkų dumblo kiekis didėja: nuo 1992 iki 2005 m. sauso nuotėkų dumblo ES susidarymas padidėjo nuo 5,5 mln. t iki beveik 9 mln. t. Manoma, kad iki 2020 m. šis kiekis išaugs iki 13 mln. tonų. Tam, kad iki 2020 m. būtų panaikintas organinių atliekų šalinimas sąvartynuose, turi būti kuriamos naujos technologijos. Be to, nuotėkose gali būti randama sunkiųjų metalų, galimai patogeninių organizmų, prastai yrančių organinių junginių. Todėl nuotėkų apdorojimui reikalingas įvairiapusiškas sprendimo būdas.  

Vizito Ispanijoje metu, Valensijoje aplankytame AINIA technologijų centre buvo pristatytas 2013 – 2017 m. tarptautinis LIFE projektas LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui, kuris remiasi žiedinės ekonomikos principais – atliekos panaudojamos kaip žaliava. Projekto metu buvo pastatyta prototipinė nuotėkų ir kitų atliekų (mėšlo, pesticidų, maisto perdirbimo) valymo gamykla. Joje pasitelkiant superkritinio vandens oksidaciją buvo visiškai suardomos toksiškos medžiagos. Projekto technologija remiasi vandens savybe aukštoje temperatūroje ir slėgyje (daugiau nei 374º C ir 217,7 atm slėgiui) pilnai oksiduoti bet kokį organinį junginį iki paprastų molekulių (vandens, anglies dvideginio, azoto ir pan.). 

Proceso metu bus išsiaiškintos įrangos optimalios darbo sąlygos, atliekų santykis, reikalingas didžiausiai išeigai. Projekte vykdomo proceso metu atgaunama energija, fosforas, anglis. Be to, proceso metu vyksta egzoterminė reakcija – išsiskirianti energija susibalansuoja su įrenginiui panaudojama energija. Tikimasi, kad ši technologija bus ekonomiškai naudinga: sumažės nuotėkų valymo kaina, galės būti panaudojamas gautas fosforas, dėl pagerėjusio energijos balansas sumažės elektros energijos sąnaudos. 

Projekto aprašas

Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovais vizito Ispanijoje 2017 m. kovo 26 – 30 d. metu lankė technologijų centrus, organizacijas sėkmingai įgyvendinančias Europos Sąjungos LIFE projektus. Ispanija – viena sėkmingiausiai LIFE programą įgyvendinančių šalių ES, sukaupusi daug vertingos patirties. Šioje straipsnių serijoje pristatome įdomiausius aplankytus Ispanijos LIFE projektus.

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau