LIFE RURAL SUPPLIES - Tvarūs geriamo vandens sprendimai kaimo bendruomenėse

LIFE12 ENV/ES/000557

Vandens paslaugų tiekimas įgyvendinant Europos reglamentus dėl geriamo vandens kokybės (Direktyva 98/83/EB), vandens apsaugos bei tvarkymo (Direktyva 2000/60/EB) išsibarsčiusiose kaimo bendruomenėse yra didelis iššūkis. Šiuo metu Galisijoje (Ispanija) 580000 žmonių vartoja vandenį iš šulinių ar sanitarinių normų neatitinkančių vandens sistemų. Deja, dažniausiai šie nepriklausomi sprendimai neatitinka reikalaujamų aplinkos, sveikatos ir vandens kokybės teisinių standartų. Centralizuotos infrastruktūros sukūrimą labai riboja tokie veiksniai kaip atstumas nuo tankiai apgyvendintų vietovių ir didelės investicijos.

Projekto LIFE RURAL SUPPLIES tikslas buvo sustiprinti vandens tiekimo tvarumą išsibarsčiusiose Galisijos kaimo bendruomenėse, kuriose trūksta švaraus vandens. Buvo siekiama parodyti, kad mažoms bendruomenėms įmanoma tiekti aukštos kokybės požeminį vandenį, tinkamai įdiegiant vandens sistemas, atitinkančias sanitarines normas, priimant ir įdiegiant valdymo bei kontrolės programas. Projekto tikslas buvo sukurti individualias ir bendruomenines tiekimo sistemas, taip pat autonomines kanalizacijos sistemas.

Projektas LIFE RURAL SUPPLIES Abegondo savivaldybėje Galisijoje pademonstravo vandentiekio sistemas, kurios gali tiekti aukštos kokybės vandenį kaimo vietovėse. Projekto komanda nustatė tinkamiausius požeminio vandens iš šulinių ir šaltinių kaupimo, paskirstymo ir tolesnio valymo techninius sprendimus.

Buvo išbandyti autonominiai įrenginiai kaimo būstuose, siekiant sumažinti buitinių nuotekų poveikį aplinkai bei patvirtinti vandens apsaugos planai pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas bei apibrėžtas galimas autonominių vandens paslaugų kaime išlaidų padengimo modelis. Taip pat buvo atliktas pirmasis išsamus autonominių vandens tiekimo sistemų Galisijoje tyrimas ir sukurtas išsamus tokių sistemų aprašas Abegondo savivaldybėje, kad nustatytų galimą pavojų žmonėms dėl netinkamo vartojimui vandens. Iš viso buvo parengti 23 kaimynystėje įrengtų vandens sistemų, 2 individualių sistemų ir 138 privačių gręžinių tvarumo planai, atsižvelgiant į problemas, kurias jie nustatė atliekant pirminį vandens kokybės vertinimą. 

Projekte padaryta išvada, kad išlaidos, susijusios su kaimynystėje esančiomis vandens tiekimo sistemomis (795 vartotojai per metus) yra panašios į miesto vandentiekio sistemas (711 vartotojų per metus). Projektas parodė, kad kaimynystėje esančios vandens tiekimo sistemos yra būtinos, todėl reiktų jas apsvarstyti savivaldybių ir regionų vandentiekio valdymo planuose. Projektas sumažintų poveikį aplinkai, susijusį su tiekimo sistemų diegimu, būtų išsaugota geriausia praktika siekiant išsaugoti požeminio vandens kokybę bei būtų padidintas informuotumas apie vandens išteklių naudojimą.

Be to, Abegondo mieste atliktų autonominės vandens tiekimo sistemų inventorizacijos metu nustatyta pagrindinė problema buvo vandens baseinų tarša nitratais. Projekto metu buvo įvertinti ir suprojektuoti tvarūs kiekvienos tiekimo sistemos sprendimai. Po projekto įgyvendinimo patys vartotojai informuoja savivaldybę apie veiksmus, keliančius pavojų vandens kokybei (pvz., kiaulių srutų naudojimas tręšimui šalia vandens šaltinių).

Projektas taip pat padeda įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą gerinant vandens kokybę ir susigrąžinti vandens paslaugų sąnaudas. Norint įvykdyti naujus Tarybos direktyvos dėl žmonių vartojamo vandens kokybės įpareigojimų: gerinti geriamojo vandens prieinamumą, užtikrinti pažeidžiamiausių ir labiausiai atskirtų gyventojų grupių galimybes gauti geriamąjį vandenį. Galiausiai, siekiant išspręsti rytojaus europinius iššūkius, susijusius su bendruomenės savininkų kaimo vandens sistemomis, buvo imtasi darbo su kitų šalių, tokių kaip Airija, Austrija ir Danija, organizacijomis.

Projekto aprašas