LIFE EQUINOX – Taršą įveikiantis asfaltas

LIFE12 ENV/ES/000749

Cartif tyrimų institute, Ispanijoje Lietuvos ir Estijos delegacijos buvo supažindintos su vykdomu LIFE Equinox (LIFE12 ENV/ES/000749) projektu, jo progresu ir tyrimais laboratorijoje. 

„LIFE EQUINOX – Asfaltų paviršiaus apdorojimas siekiant pašalinti azoto oksidus miestų aplinkoje“ projekto tikslas – sukurti inovatyvius neteršiančius kelius, kurie galėtų būti plačiai pritaikyti miestuose. Šiuo projektu siekiama išbandyti ir pademonstruoti technologiją, kurią būtų galima komercializuoti dideliu mastu. Tokiu būdu šis projektas yra artimas rinkai („close to market“) – tokius projektus ypač skatina Europos Sąjungos LIFE programa.

Azoto oksidai (NOX) yra pagrindiniai atmosferos teršalai, susidarantys dėl žmonių veiklos. Azoto oksidų problema ypač aktuali transporto sektoriuje, kuriame jie sudaro apie 70 % visų emisijų. Šie teršalai atsakingi už smogo, rūgščiųjų lietų susidarymą ir labai žalingą poveikį žmonių sveikatai.

Projekto metu, bendradarbiaujant su Madrido miesto savivaldybe, asfalto gamybos ir statybos įmonėmis. bus apdorota 100,000 m2 asfaltuotų kelių Madrido gatvėse. Bus naudojama technologija, kuri jau išbandyta laboratorijos sąlygomis – heterogeniška fotokatalizė. Šiuo metodu atliekama fotokatalizė naudoja titano dioksidą (TiO2) ir saulės radiaciją. Tokiu būdu apdirbant asfaltuotus kelius, pašalinami azoto oksidai. Siekiant įsitikinti projekto sėkme, bus atlikti azoto oksidų pasikeitusių koncentracijų matavimai (tikimasi, kad azoto oksidų koncentracija sumažės 25 %). Projekto koordinatoriai pabrėžia rezultatų perkeliamumą ir atkarojamumą – projektui pavykus technologija galės būti pritaikyta kitose Madrido ir Europos miestų vietose, kur susiduriama su taršos azoto oksidais, ką yra labai svarbu numatyti planuojant LIFE projektą.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau