LIFE EQUINOX – Taršą įveikiantis asfaltas

LIFE12 ENV/ES/000749

Cartif tyrimų institute, Ispanijoje Lietuvos ir Estijos delegacijos buvo supažindintos su vykdomu LIFE Equinox (LIFE12 ENV/ES/000749) projektu, jo progresu ir tyrimais laboratorijoje. 

„LIFE EQUINOX – Asfaltų paviršiaus apdorojimas siekiant pašalinti azoto oksidus miestų aplinkoje“ projekto tikslas – sukurti inovatyvius neteršiančius kelius, kurie galėtų būti plačiai pritaikyti miestuose. Šiuo projektu siekiama išbandyti ir pademonstruoti technologiją, kurią būtų galima komercializuoti dideliu mastu. Tokiu būdu šis projektas yra artimas rinkai („close to market“) – tokius projektus ypač skatina Europos Sąjungos LIFE programa.

Azoto oksidai (NOX) yra pagrindiniai atmosferos teršalai, susidarantys dėl žmonių veiklos. Azoto oksidų problema ypač aktuali transporto sektoriuje, kuriame jie sudaro apie 70 % visų emisijų. Šie teršalai atsakingi už smogo, rūgščiųjų lietų susidarymą ir labai žalingą poveikį žmonių sveikatai.

Projekto metu, bendradarbiaujant su Madrido miesto savivaldybe, asfalto gamybos ir statybos įmonėmis. bus apdorota 100,000 m2 asfaltuotų kelių Madrido gatvėse. Bus naudojama technologija, kuri jau išbandyta laboratorijos sąlygomis – heterogeniška fotokatalizė. Šiuo metodu atliekama fotokatalizė naudoja titano dioksidą (TiO2) ir saulės radiaciją. Tokiu būdu apdirbant asfaltuotus kelius, pašalinami azoto oksidai. Siekiant įsitikinti projekto sėkme, bus atlikti azoto oksidų pasikeitusių koncentracijų matavimai (tikimasi, kad azoto oksidų koncentracija sumažės 25 %). Projekto koordinatoriai pabrėžia rezultatų perkeliamumą ir atkarojamumą – projektui pavykus technologija galės būti pritaikyta kitose Madrido ir Europos miestų vietose, kur susiduriama su taršos azoto oksidais, ką yra labai svarbu numatyti planuojant LIFE projektą.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau