LIFE Coast - žemės ūkio kraštovaizdžio, natūralių miškų ir šlapžemių atkūrimas Baltijos jūros pakrantėje

LIFE12 NAT/SE/000131

Dauguma projekto vietų yra saugomos kaip gamtos draustiniai arba paukščių rezervatai, taip pat yra „Natura 2000“ teritorijos. Dėl netinkamo valdymo pastaraisiais metais buveinių būklė pablogėjo. Pievos ir ganyklos apaugo krūmais ir medeliais. Tai padarė didelį neigiamą poveikį paukščiams, augalams, gyvūnams ir grybams, priklausomiems nuo pusiau natūralių pievų. Netinkamai atliekami kirtimai miškuose sąlygojo pūvančios medienos (būtinos biologinei įvairovei) iškirtimus. Natūraliose miško buveinėse pradėjo augti egzotinių medžių rūšys, lapuočiai medžiai bei tokios rūšys kaip paprastoji pušis (lot. Pinus sylvestris) dažnai niokojamos miškų gaisrų ir yra retos ne tik projekto teritorijoje, bet ir visoje Švedijoje. Pelkių drenavimas yra dar viena problema, dramatiškai pakeičianti buveines, dėl kurių prarandama biologinė įvairovė. 

Bendras projekto tikslas - pagerinti Vakarų Baltijos salyno (angl. Western Baltic Archipelago) „Natura 2000“ tinklo apsaugos būklę ir buveines. Pagrindinis dėmesys skiriamas rūšims ir buveinėms, palankioms tradiciniam žemės ūkio valdymui, gamtinėms struktūroms bei miškų ir seklaus vandens rėžimui.

Konkretūs projekto tikslai: atkurti palankią apsaugos būklę užaugusių pievų ir ganomų miškų buveinėms bei rūšims: paukščiams, augalams, grybams ir vabzdžiams, vabalams, kerpėms, įsikūrusiems senuose medžiuose. Senų medžių gyvavimo trukmė bus pratęsta naudojant tinkamas valdymo priemones. Taip pat bus siekiama sumažinti paukščių kolonijų plitimą su invazinės Amerikos audinės (lot. Mustela vison) pagalba. Bus siekiama kontroliuoti komercines monokultūrines miškų plantacijas, kad jos taptų įvairesnėmis ir būtų užtikrintos palankesnės sąlygos apsivalymui. Bus sumažintas invazinių medžių rūšių skaičius, atkurtos šlapžemių buveinės bei jų flora ir fauna.

Projekto aprašas