LIFE Birds on Electrogrid – paukščių apsauga elektros perdavimo tinkluose

LIFE13 BIO/LT/001303

Rugpjūčio 24 – oji  - gandrų išskridimo diena. Šia proga kviečiame susipažinti su Lietuvos LIFE projektu LIFE Birds on Electrogrid, kurį koordinuoja Lietuvos ornitologų draugija.

Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos kelia didelę grėsmę įvairioms paukščių rūšims, ypatingai didesniems ir sklandantiems paukščiams. Skrendant nematydami elektros laidų, paukščiai su jais susiduria ir žūsta nuo elektros smūgio. Nors visiškai apsaugoti nuo susidūrimo su elektros laidais nėra galima, tačiau galima išvengti elektros smūgio, naudojant įvairias specialias (padidinto matomumo) priemones.

Projektu LIFE Birds on Electrogrid siekiama sumažinti paukščių, ypač baltųjų gandrų, žūčių skaičių, taip pat, gerinti pelėsakalių apsaugos sąlygas Lietuvoje.

Praktinės priemonės, kuriomis šie tikslai įgyvendinami: ant 108 km ilgio aukštos įtampos linijos laidų įrengiama 7100 „spiralinių“ ir 1500 aiškiai pastebimų laidų žymeklių - paukščius atbaidančių priemonių. Be to, montuojama mažiausiai 6000 „šakučių“ ir 6000 „lėkštelių“, skirtų apsaugoti baltuosius gandrus nuo žūties, ant 1200 atraminių stulpų įvairiose šalies vietose.

O štai pelėsakalių apsaugai ant elektros perdavimo linijų stulpų visoje Lietuvoje iškelta bent 500 inkilų. Skaičiuojama, kad vien tik per pirmus pora projekto metų perinčių pelėsakalių porų skaičius šalyje padidėjo apie 20 procentų. O apibendrinus 2018 m. duomenis, galima sakyti, kad pasiektas naujas inkilų užimtumo rekordas. Patikrinus 487 inkilus iš jų buvo užimta 100. O pelėsakaliai sėkmingai perėjo ir jauniklius užaugino 87 inkiluose tai yra 17,9% visų iškeltų inkilų. Taigi, šio projekto metu iškeltuose inkiluose peri didžioji dalis Lietuvoje perinčių pelėsakalių.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau