LIFE Cycle Habitation - Demonstracinis projektas su inovacine energijos tiekimo sistema

LIFE13 ENV/AT/000741

Iki šiol ekologiškų būstų statyba koncentravosi į energijos vartojimo mažinimą ir siekė, kad tokiuose būstuose būtų sunaudojama mažai arba nei kiek energijos arba juose būtų pagaminama perteklinės energijos. Tačiau iki šiol nebuvo pakankamai dėmesio skiriama statybinių medžiagų, tame tarpe ir izoliacinių medžiagų, ekologiškumui ir ekonomiškumui bei jų perdirbamumui. Be to, žemas elektros energijos suvartojimas dar nebuvo tinkamai įformintas kaip reikalavimas tokių pastatų projektavime.

Pagrindinis LIFE Cycle Habitation projekto tikslas - parodyti novatoriškas pastato koncepcijas, kurios žymiai sumažina išmetamo CO2 kiekį ir per visą jų gyvavimo ciklą turi mažiausiai pilkos energijos (tai visa energija, sunaudota per visą gaminio gyvavimo ciklą nuo jos pagaminimo iki realizavimo). Galutinis tikslas yra suprojektuoti ir sukurti gyvenamųjų namų tokį prototipą, kuris atitiktų Europa 2020 strategijos tikslus energiją taupančioms gyvenvietėms. 

Šiuo tikslu Traizmaueryje, Žemutinėje Austrijoje bus pastatytas energiją taupantis junginys, kurį sudarys šeši gyvenamieji namai ir bendruomenės centras. Šiuose pastatuose bus naudojami skirtingų konstrukcijų šiaudų ryšuliai. Šie pastatai naudos labai novatorišką energijos tiekimo sistemą. Siekiama, kad atsinaujinantys ištekliai būtų naudojami šiluminės energijos ir perteklinės elektros energijos gamybai. Tokio tvaraus namo konstrukcija bus lengvai pritaikoma ir kitose šalyse.

Projekto aprašas