Inovatyvus žaliosios ir vandens infrastruktūros projektavimas ir vystymas Flandrijos priemiesčiuose, Belgijoje

LIFE13 ENV/BE/000212

Europoje vidutiniškai 75 proc. žmonių gyvena miestuose ir prognozuojama, kad iki 2020 m. šis kiekis išaugs iki 80 proc. Dėl to, kasdien mažėja žaliųjų erdvių ir atvirų teritorijų - Flandrijoje net 7 ha/per dieną. Tai vienas aukščiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Dėl atvirų teritorijų ir žaliųjų erdvių mažėjimo prastėja vandens kokybė, prarandamos natūralios buveinės, prastėja žmonių sveikata ir gerovė bei mažėja prisitaikymas prie klimato kaitos.

2014 – 2019 m. Flandrijos regione, Belgijoje, vykdomo Life projekto “LIFE-GREEN4GREY” metu  siekiama suprojektuoti žaliosios ir vandens infrastruktūros elementus septyniuose tankiai apgyvendintuose priemiesčiuose. Šis projektas prisidės prie Europos Sąjungos žaliosios infrastruktūros strategijos uždavinių įgyvendinimo.

Tarp projekto veiklų numatomas vandens lygio, kūdrų ir kitų vandens darinių atkūrimas ir palankesnių sąlygų sukūrimas varliagyviams veistis, rajonų apsaugojimas nuo potvynių ir vandens sulaikymo vietų sukūrimas. Be to, planuojama pasodinti 4 ha ploto mišką, sukurti 4 ha pievų, 3 ha sodų buvusioje žemės ūkiui naudotoje teritorijoje, pagerinti buveinių medvarlėms sąlygas. Siekiant prisidėti prie gyventojų gerovės, bus sukurta 7 km vaikščiojimo takų, rekreacinės zonos ir „žalesnės“ kaimynystės. Bus auginami medžių sodai, kuriuose nebus naudojami pesticidai ir auginamas ekologiškas vietinis maistas. Taip pat, į projektą siekiant įtraukti privatų sektorių, bus kuriamos žalios erdvės aplink verslo įmones ir jos skatinamos savo aplinką projektuoti ekologiškiau, be to, bus vykdomi mokymai suinteresuotiems asmenims.

Projekto aprašas