LIFE+ WHEYPACK – pakuočių gamyba iš išrūgų

LIFE13 ENV/ES/000608

AINIA – pelno nesiekiantis tyrimų ir technologių centras Valensijoje, Ispanijoje, kuris kasmet įgyvendina apie 25 europinius projektus, tarp jų – ir LIFE. Šiame technologijų centre 2017 m. apsilankiusioms Lietuvos ir Estijos LIFE delegacijoms buvo pristatomi įvairūs vykdomi ar jau pasibaigę LIFE projektai.

Plastiko atliekos yra auganti aplinkosauginė problema pasauliniu mastu. Iš naftos gaminamas mažai kainuojantis plastikas naudojamas ir gaminant 99 % maisto pakuočių. Šis plastikas nėra perdirbamas, apie 50 % naftos kilmės plastiko vis dar šalinama sąvartynuose. Problemą galėtų išspręsti išrūgų panaudojimas pakuočių gamybai. 1 tonai sūrio pagaminti susidaro 9 tonos išrūgų – apie 50–75 mln. tonų išrūgų Europoje per metus.      

2014–2017 m. vykdomo LIFE+ WHEYPACK projekto tikslas – pademonstruoti biologiškai suyrančių maisto pakuočių, pagamintų iš išrūgų gaunamo PHB, aplinkosauginę ir sociologinę–ekonominę naudą. Projektu išbandytos šios technologijos: iš išrūgų mikrobinės fermentacijos būdu gaunamas PHB, kuris panaudotas dalinai perdirbamų maisto pakuočių gamybai. Yra išmatuotas šiltnamio dujų susidarymas ir kiekis palygintas su tradicinio iš naftos gaminamo plastiko gamybos būdu. Taip pat įvertintas ir palygintas energijos bei vandens sunaudojimas.  

Projekte pritaikyti žiedinės ekonomikos principai, išanalizuotos galimybės šią pilotinę technologiją paversti pramonine. Projektui įgyvendinti surinkti partneriai iš dviejų technologinių centrų, pieno bei pakuotės pramonės.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau