LIFE+ WHEYPACK – pakuočių gamyba iš išrūgų

LIFE13 ENV/ES/000608

AINIA – pelno nesiekiantis tyrimų ir technologių centras Valensijoje, Ispanijoje, kuris kasmet įgyvendina apie 25 europinius projektus, tarp jų – ir LIFE. Šiame technologijų centre 2017 m. apsilankiusioms Lietuvos ir Estijos LIFE delegacijoms buvo pristatomi įvairūs vykdomi ar jau pasibaigę LIFE projektai.

Plastiko atliekos yra auganti aplinkosauginė problema pasauliniu mastu. Iš naftos gaminamas mažai kainuojantis plastikas naudojamas ir gaminant 99 % maisto pakuočių. Šis plastikas nėra perdirbamas, apie 50 % naftos kilmės plastiko vis dar šalinama sąvartynuose. Problemą galėtų išspręsti išrūgų panaudojimas pakuočių gamybai. 1 tonai sūrio pagaminti susidaro 9 tonos išrūgų – apie 50–75 mln. tonų išrūgų Europoje per metus.      

2014–2017 m. vykdomo LIFE+ WHEYPACK projekto tikslas – pademonstruoti biologiškai suyrančių maisto pakuočių, pagamintų iš išrūgų gaunamo PHB, aplinkosauginę ir sociologinę–ekonominę naudą. Projektu išbandytos šios technologijos: iš išrūgų mikrobinės fermentacijos būdu gaunamas PHB, kuris panaudotas dalinai perdirbamų maisto pakuočių gamybai. Yra išmatuotas šiltnamio dujų susidarymas ir kiekis palygintas su tradicinio iš naftos gaminamo plastiko gamybos būdu. Taip pat įvertintas ir palygintas energijos bei vandens sunaudojimas.  

Projekte pritaikyti žiedinės ekonomikos principai, išanalizuotos galimybės šią pilotinę technologiją paversti pramonine. Projektui įgyvendinti surinkti partneriai iš dviejų technologinių centrų, pieno bei pakuotės pramonės.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau