LIFE EBRO-ADMICLIM – prisitaikymas ir klimato kaitos švelninimas Ebro deltoje, Ispanijoje

LIFE13 ENV/ES/001182

Ebro Delta Katalonijoje, Ispanijoje – tarptautinės reikšmės šlapynė ir viena klimato kaitai jautriausių pakrančių Europos Sąjungoje. Teritorijai riziką kelia vandens atsitraukimas pakrantėje, kurį sukelia mažėjančios upių nuosėdos, liekančios baseino rezervuaruose. Pakrantė deltoje per metus atsitraukia apie 10 m, kur 1957-2000 m. taip jau prarasta 150 ha šlapynių. Problemų taip pat kelia ir dėl kylančio jūros lygio žemėjanti deltos padėtis.

2014-2018 m. Ispanijos LIFE projektu LIFE EBRO-ADMICLIM siekiama Ebro deltoje įgyvendinti įvairias bandomąsias klimato kaitos prisitaikymo ir švelninimo veiklas. Bus sukurtas deltai skirtas klimato veiksmų planas. Projekte bus pritaikytas integruotas vandens, nuotėkų ir buveinių (šlapynių ir ryžių laukų) valdymo planas, kad būtų pagerintas teritorijos padėties aukštis, sumažinta pakrantės erozija, padidintas anglies sulaikymas dirvožemyje, sumažintos šiltnamio dujų emisijos ir pagerinta vandens kokybė.

Planuojama atkurti nuosėdų srautus deltoje. Tai bus atliekama didinant nuosėdų kiekį deltoje specialiu būdu panaudojant Tarragonos nuotėkų valymo gamyklos dumblą bei nuosėdas iš Ebro vandens rezervuarų. Didelis dėmesys bus skiriamas ryžių pramonei – itin svarbu sukurti tokią strategiją (pasiūlyti tvaresnius žemės ūkio metodus), pagal kurią savanoriškas šiltnamio dujų emisijų mažinimas gautų ryžių pramonės sektoriaus palaikymą.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau