SNOW-LIFE - naujoviška baltojo šlako perdirbimo sistema plieno gamyboje

LIFE13 ENV/IT/001203

Kasmet 300 Europos metalo gamyklų pagaminama apie 4,8 mln. tonų baltojo šlako atliekų. Šios atliekos paprastai šalinamos sąvartynuose. Tačiau SNOW technologija siūlo pakartotinai panaudoti baltojo šlako laisvus kalkių komponentus kaip priedą plieno gamybai. Laisvosios kalkės (CaO) sudaro apie 40-45 % baltojo šlako medžiagos, todėl jas naudojant natūralių kalkių išteklių reiktų mažiau (taip pat sumažėtų didelės energijos sąnaudos ir teršalų kiekiai). Manoma, kad iš Europos baltojo šlako galima išgauti daugiau kaip du milijonus tonų kalkių, tai leistų sutaupyti 3,6 mln. tonas gamtinių išteklių.

Pagrindinis projekto tikslas yra parodyti SNOW technologijos potencialą, kad būtų galima ekonomiškai efektyviai sumažinti ES plieno gamyklų atliekas pakartotinai panaudojant baltąjį šlaką. Tikslinga išbandyti naujovišką sistemą, kad būtų patikrinti laisvųjų kalkių, dolomito ir magnio oksido iš baltojo šlako optimalūs eksploataciniai parametrai ir išnaudotos ugniai atsparios medžiagos. Atkūrimo proceso metu medžiagos grąžinamos tiesiai į plieno gamybos procesą, pakeičiant 30-50 proc. kalkių.

Projekto veikla siekiama sumažinti šlako atliekas, apriboti šlakų atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir jų šalinimą sąvartynuose, sumažinti gamtos išteklių poreikį, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, surasti būdą, kuris leistų SNOW technologiją pritaikyti visose ES plieno gamybos įmonėse.

Projekto aprašas