Minime jūros dieną, projektas LIFE Madeira Monk Seal – apie ruonių apsaugą Madeiroje

LIFE13 NAT/ES/000974

Liepos 29 d. minėsime jūros ir žvejų dieną. Šia proga, šį penktadienį kviečiame susipažinti su LIFE projektu, kuris sprendžia problemą, šiuo metu itin aktualią ir Lietuvai – žmonių ir ruonių konfliktą bei ruonių išsaugojimą.

Viduržemio jūros ruonis vienuolis (Monachus monachus) yra prie išnykimo ribos esanti rūšis. Yra belikę mažiau nei 600 šių ruonių individų, kurie laikomi vienais labiausiai nykstančių pasaulio žinduolių. Atlantinė šių ruonių Europinės sub-populiacijos dalis prie Madeiros žymiai sumažėjo 1950 – aisiais dėl žvejybos. 1988 m. tebuvo likę 6-8 individai, nuo tada aplinkosauginių pastangų dėka ruonių skaičius išaugo iki 30 - 40, tačiau šiuo metu įvairūs veiksniai kelia pavojų rūšiai, ypač žvejyba, turizmas ir vietinių gyventojų veikla. 

LIFE projektas LIFE Madeira Monk Seal siekia išspręsti grėsmes ruonių populiacijai ir pagerinti ilgalaikę apsaugą Madeiros regione. Ypatingas dėmesys bus skiriamas spręsti konfliktą tarp ruonių buveinių poreikio ir žmonių veiklos.

Projekto metu bus siekiama rasti ir apsaugoti ruonių lankomas olas, bus bendradarbiaujama su žvejais ir turizmo sektoriumi ir renkama informacija iš jų laivų. Tai padės rinkti informaciją apie žvejybos būdus, aptikti žvejybos zonas, kurios sutampa su ruonių maitinimosi vietomis, taip pat, leis Madeiros nacionalinio parko darbuotojams reaguoti į grėsmes ruoniams kaip galima sparčiau, geriau spręsti iškylančius konfliktus. Tai prisidės prie efektyvesnio apsaugos įstatymų įgyvendinimo.

Ruonių apskaita bus vykdoma pasitelkiant palydovą. Šiuo būdu tikimasi sužinoti naudingos informacijos apie jų judėjimą, ypatingai ten, kur susiduriama su žmonių veikla. Ši informacija yra būtina kuriant ruonių apsaugos strategiją. Naujomis žiniomis bus prisidėta prie tarptautinio veiksmų plano Viduržemio jūros ruoniui vienuoliui išsaugoti. 

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau