Minime jūros dieną, projektas LIFE Madeira Monk Seal – apie ruonių apsaugą Madeiroje

LIFE13 NAT/ES/000974

Liepos 29 d. minėsime jūros ir žvejų dieną. Šia proga, šį penktadienį kviečiame susipažinti su LIFE projektu, kuris sprendžia problemą, šiuo metu itin aktualią ir Lietuvai – žmonių ir ruonių konfliktą bei ruonių išsaugojimą.

Viduržemio jūros ruonis vienuolis (Monachus monachus) yra prie išnykimo ribos esanti rūšis. Yra belikę mažiau nei 600 šių ruonių individų, kurie laikomi vienais labiausiai nykstančių pasaulio žinduolių. Atlantinė šių ruonių Europinės sub-populiacijos dalis prie Madeiros žymiai sumažėjo 1950 – aisiais dėl žvejybos. 1988 m. tebuvo likę 6-8 individai, nuo tada aplinkosauginių pastangų dėka ruonių skaičius išaugo iki 30 - 40, tačiau šiuo metu įvairūs veiksniai kelia pavojų rūšiai, ypač žvejyba, turizmas ir vietinių gyventojų veikla. 

LIFE projektas LIFE Madeira Monk Seal siekia išspręsti grėsmes ruonių populiacijai ir pagerinti ilgalaikę apsaugą Madeiros regione. Ypatingas dėmesys bus skiriamas spręsti konfliktą tarp ruonių buveinių poreikio ir žmonių veiklos.

Projekto metu bus siekiama rasti ir apsaugoti ruonių lankomas olas, bus bendradarbiaujama su žvejais ir turizmo sektoriumi ir renkama informacija iš jų laivų. Tai padės rinkti informaciją apie žvejybos būdus, aptikti žvejybos zonas, kurios sutampa su ruonių maitinimosi vietomis, taip pat, leis Madeiros nacionalinio parko darbuotojams reaguoti į grėsmes ruoniams kaip galima sparčiau, geriau spręsti iškylančius konfliktus. Tai prisidės prie efektyvesnio apsaugos įstatymų įgyvendinimo.

Ruonių apskaita bus vykdoma pasitelkiant palydovą. Šiuo būdu tikimasi sužinoti naudingos informacijos apie jų judėjimą, ypatingai ten, kur susiduriama su žmonių veikla. Ši informacija yra būtina kuriant ruonių apsaugos strategiją. Naujomis žiniomis bus prisidėta prie tarptautinio veiksmų plano Viduržemio jūros ruoniui vienuoliui išsaugoti. 

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau