WETLIFE 2 – Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse

LIFE13 NAT/LT/000084

Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė birželio 26 d. lankėsi Žuvinto biosferos rezervate, kur aplankė dviejų tebevykstančių LIFE projektų vietas – WETLIFE 2 (LIFE13 NAT/LT/000084) ir LIFEMagniDucatusAcrola (LIFE15 NAT/LT/001024).

Amalvos ir Kamanų pelkės - nacionaliniu bei tarptautiniu mastu saugomos pelkės, kurių vertingose gamtinėse buveinėse randama didelė įvairovė retų ir nykstančių rūšių. Deja, nuo XIX a. jos buvo sausinamos teritoriją ruošiant miškininkystei ir žemės ūkiui. Dėl pakeistos hidrologijos susilpnėjo ar buvo prarastos durpynų ekosistemų funkcijos skirtingose pelkių vietose. Tai neigiamai paveikė klimatą, vandens kokybę bei biologinę įvairovę.

Šiais metais pasibaigsiantis VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ koordinuojamas Lietuvos LIFE projektas WETLIFE 2 “Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ siekia atkurti pelkių buveines ir atstatyti pelkių hidrologinį režimą.

Projekto teritorijoje įrengti pylimai (ir net kelias - pylimas), tvenkiamas ir sulaikomas į sausinimo kanalus subėgantis vanduo – tokiomis priemonėmis padedamas palaikyti aukštas vandens lygis. Užliejamas pievas projekto teritorijoje taip pat padeda prižiūrėti ir Aberdynų angusų veislės mėsiniai galvijai. Su vietos ūkininku sudaryta bendradarbiavimo sutartis leidžia vykdyti paukščiams vertingų pievų priežiūrą. Projekto lėšomis valstybei buvo išpirkti žemės sklypai, kuriuose, įgyvendinus Amalvos pelkės hidrologinio režimo atkūrimo priemones, sąlygos ūkininkavimui nebebus tinkamos dėl užmirkimo ar užliejimo.

Be to, projekto grupė buvo supažindinta su atkuriama aukštapelkės teritorija, kur buvo išbandyti skirtingi medžių šalinimo būdai, siekiant, kad ateityje ši buveinė vėl neapaugtų medžiais. Medžių šalinimas turėtų sumažinti vandens išgarinimą, o taip pat paspartinti būdingos aukštapelkių augalijos ir gyvūnijos atsikūrimą. 

Projekto aprašas

LIFE11 ENV/IT/000275
ECOREMED – su augalais prieš dirvožemio taršą

Per pastarąjį šimtmetį dėl pramoninės taršos, nesaikingo trąšų naudojimo ir naftos gaminių naudojimo dirvožemio tarša tapo vis didesnį rūpestį keliančia problema. Pietų Italijoje, Kampanijos regione vykdytas LIFE projektas ECOREMED siekė pasiūlyti konkrečius įrankius, leisiančius spręsti susidariusią dirvožemio taršos problemą.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000192
LIFE REFIBRE - Tvarios asfalto dangos su stiklo pluoštu gamyba iš perdirbtų vėjo jėgainės menčių

Ispanijoje 2017 m. pradėtas įgyvendinti projektas LIFE REFIBRE. Per 3 metus, kol bus vykdomas projektas, bus suprojektuota ir pastatyta novatoriškų prototipų gamykla, skirta vėjo turbinų mentėms perdirbti ir stiklo pluoštui gauti. Šie stiklo pluoštai pateks į asfalto mišinius kelių dangoms, tai pagerins kelių dangų mechanines savybes, padidins jų patvarumą ir sumažins techninės priežiūros reikalavimus bei kainą.

Plačiau
LIFE10 NAT/SK/000079
APUS and NYCTALUS - kad pastatų renovacija netaptų čiurlių naikinimo priemone

Daugiabučių renovacijos metu sunaikinamos čiurlių lizdavietės: ventiliacijos angos ir pastatų plyšiai, kur peri čiurliai, būna užsandarinamos, kartais viduje net užmūrijami gyvi paukščiai su jaunikliais. Be to, kad yra vienas iš mūsų vasaros simbolių, čiurliai yra itin svarbūs miestų ekosistemose ir palaiko ekologinę pusiausvyrą – jie minta įvairiais vabzdžiais, daugiausiai uodais. Šiai problemai spręsti Slovakijoje 2012 – 2015 m. buvo vykdomas LIFE projektas APUS and NYCTALUS, kuris pateko tarp trijų geriausių gamtinių 2016 ir 2017 m. LIFE projektų.

Plačiau