LIFE DEMOWAVE - bangų energijos efektyvumo demonstravimas

LIFE14 CCM/ES/001209

Siekdama sušvelninti neigiamą klimato kaitos poveikį, Europos Komisija 2006 m. išleido Europos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategiją. Be to, atsinaujinančių energijos išteklių direktyvoje (2009/28/EB) nustatyta, kad iki 2020 m. 20 proc. energijos suvartojamos Europos Sąjungoje turi būti pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Pagal Eurostato ataskaitą 2012 m. ES buvo suvartojama 14 proc. energijos gautos iš atsinaujinančių šaltinių. Tuo tarpu 2014 m. komunikate „Mėlynoji energija“ (angl. blue energy) buvo paskelbtas Europos Sąjungos (ES) veiksmų planas dėl jūrų ir vandenynų, kaip švarios energijos šaltinių, potencialo išnaudojimo. Jame minima Potvynių ir atoslūgių energija - hidroenergijos forma, kuri keičia potvynių ir atoslūgių jėgą į naudingas energijos formas, dažniausiai elektrą. Viena iš tinkamiausių vietų visame pasaulyje tokios energijos gamybai yra Galicija Ispanijoje.

Pagrindinis LIFE DEMOWAVE projekto tikslas - parodyti, kad panaudojant bangų jėgą elektros gamybai, galima sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Demonstravimo tikslais Galicijos pakrantėje bus įrengti du bangų energijos gamybos prototipai, kurių kiekvienas bus 25 kW, kuris galėtų būti pritaikytas pramonėje.

Projektu taip pat bus siekiama įvertinti anglies pėdsaką ir kitus teršalus viso ciklo metu, lyginant su kitomis technologijomis, ir nustatant ir mažinant jų neigiamą poveikį biologinei įvairovei.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau