EffiSludge for LIFE - išteklių ir energijos suvartojimo efektyvumo pagerinimas apdorojant celiuliozės ir popieriaus pramonės nuotekas

LIFE14 CCM/SE/000221

Celiuliozės ir popieriaus pramonė ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje yra pagrindinis elektros energijos vartotojas, išmetantis didelius CO2 kiekius (penki procentai viso pasaulio pramonės energijos suvartojimo 2007 m. Tai sudaro du procentus tiesioginio pramonės išmetamo CO2 kiekio). Nuotekos iš celiuliozės ir popieriaus pramonės pirmiausiai apdorojamos nuo suspenduotų kietųjų dalelių, tokių kaip pluošto ir žievės dalelių. Paprastai tam naudojami sedimentacijos, flotacijos ir filtravimo metodai. Likusios nuotekos turi būti išvalytos, kad būtų pašalintos ištirpusios organinės medžiagos, todėl taikomas aerobinis biologinis apdorojimas. Cheminis deguonies poreikis (COD) sumažėja veikiant aktyviems mikroorganizmams, nykstant organinėms medžiagoms nuotekose. Paprastai biologinis apdorojimas atliekamas siekiant kaip įmanoma sumažinti dumblo kiekį, tuo pačiu užtikrinant didelį COD mažinimą. Viena iš priežasčių yra ta, kad dumblas laikomas atlieka, kurią reikia šalinti, o ne ištekliumi. Celiuliozės ir popieriaus gamybos atliekų dumblas dažnai šalinamas deginant. Drėgnų atliekų dumblo deginimas yra ekonomiškai nenaudingas, nes reikalauja daug kuro, o tai padidina gamyklų kaštus.

Pagrindinis „EffiSludge for LIFE“ projekto tikslas yra sukurti ir eksploatuoti pirmąją demonstracinę jėgainę, kuri iš esmės padidina biodujų potencialą iš celiuliozės ir popieriaus pramonėje susidarančių nuotekų, ir tuo pačiu sumažina elektros energijos suvartojimą 50 %. Projektu bus įdiegtas naujoviškas bandomasis procesas, pakeičiantis aerobinį biologinį apdorojimą, siekiant išgauti daugiau dumblo. Biologinio apdorojimo atliekų dumblas anaerobinio proceso metu bus paverstas į biometaną. Įgyvendinus „EffiSludge“ projektą, galutinis dumblo kiekis bus mažesnis. Be to, iš nuotekų esančių organinių medžiagų bus gaminamas biometanas.

Lyginant su naujausiais nuotekų valymo įrenginiais Europos celiuliozės ir popieriaus gamyklose, tikimasi, kad „EffiSludge for LIFE“ projekto rezultatai bus tokie: elektros energijos suvartojimas aerobiniuose nuotekų valymo įrenginiuose bus sumažintas mažiausiai 50 % vienam nuotekų vienetui; bus pagamintas biometanas, atitinkantis 0,10 - 0,15 m3 / kg įleidžiamų nuotekų COD, o nuotekų nuo to neturėtų pablogėti, t.y. N (azoto) ir P (fosforo) kiekiai bus tokie patys arba mažesni, nei prieš proceso pakeitimą, ir galutinis liekanų dumblo kiekis (po anaerobinio virškinimo) bus mažesnis nei šiuo metu aerobinio apdorojimo metu.

Projekto aprašas