LIFE 'N GRAB HY! - Vandeniliu varomos šiukšliavežės – vis arčiau rinkos

LIFE14 ENV/BE/000415

Tebesitęsia Europos judumo savaitė, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei skatinama rinktis mažiau aplinką teršiančias transporto priemones. Tokias iniciatyvas remia ir LIFE programa.

Jau šį spalį Eindhovene (Nyderlandai) bus išbandomos dvi vandeniliu varomos šiukšliavežės. LIFE projekto LIFE 'N GRAB HY! Metu sukurtos šiukšliavežės ateityje gali būti puiki alternatyva šiuo metu naudojamoms šiukšliavežėms dėl savo tylesnio veikimo ir „nulinės emisijos“.

Šios transporto priemonės vėliau bus išbandytos Roterdame, Kiolne bei Bolzano-Merano vietovėse Italijoje – iš viso 10-yje Europos miestų. Po šių, mėnesį kiekviename mieste trukusių bandymų, projekto komanda surinks duomenis, suorganizuos renginių ir interviu su šių transporto priemonių vairuotojais, operatoriais ir visuomene.

Šios šiukliavežės išskiria tik vandenį, taigi į orą nepatenka tradicinių transporto priemonių išskiriamos kietosios dalelės, anglies dioksidas (CO2), smalkės (CO), azoto oksidai, be to, taupoma energija. Nors jau egzistuoja vandeniliu varomi lengvieji automobiliai ir autobusai, atliekų surinkimo transportui ši technologija vis dar inovatyvi.

Pirmosioms šiukšliavežėms gavus licencijas naudoti keliuose ir juos išbandžius, pramonės atstovai pradės jų gamybą. Jų tikslas – pagaminti 15 tokių šiukšliavežių. Nors šiuo metu, dėl vandenilio stotelių trūkumo ir tam tikrų dalių kainos, šios šiukšliavežės negali savo kaina rinkoje konkuruoti su dyzelinu varomomis šiukšliavežėmis, projekto komanda įsitikinusi, kad taip bus nebe ilgai.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau