LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

LIFE14 ENV/ES/000427

Europos Sąjungoje iš pramoninių šaltinių, tokių kaip maisto perdirbimo įmonės, per metus susidaro apie 30–50 mln. tonų biologinių atliekų. Yra skaičiuojama, kad patobulinus biologinių atliekų tvarkymą, galima gauti apie 1,5-7 mlrd. eurų naudos. Europos Sąjungoje pagaminama daugiau kaip 10 mln. tonų kietųjų dalelių iš nuotekų dumblo, kurio tik apie 36 % buvo perdirbta žemės ūkyje. Toks atliekų virsmas ištekliais yra žiedinės ekonomikos sistemos dalis ir yra vienas iš pagrindinių Europos efektyvaus išteklių naudojimo plano (angl. Roadmap for a Resource-Efficient Europe) ramsčių.

Remiantis Europos Sąjungos duomenimis, kompostas ir biomasės atliekos yra nepakankamai panaudojamos medžiagos. Biologinės atliekos ir nuotekų dumblas yra biologiškai skaidžios atliekos, turinčios didelį potencialą, kad jas būtų galima paversti ištekliais išgaunant mineralus ir maistines medžiagas.

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau