LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

LIFE14 ENV/ES/000427

Europos Sąjungoje iš pramoninių šaltinių, tokių kaip maisto perdirbimo įmonės, per metus susidaro apie 30–50 mln. tonų biologinių atliekų. Yra skaičiuojama, kad patobulinus biologinių atliekų tvarkymą, galima gauti apie 1,5-7 mlrd. eurų naudos. Europos Sąjungoje pagaminama daugiau kaip 10 mln. tonų kietųjų dalelių iš nuotekų dumblo, kurio tik apie 36 % buvo perdirbta žemės ūkyje. Toks atliekų virsmas ištekliais yra žiedinės ekonomikos sistemos dalis ir yra vienas iš pagrindinių Europos efektyvaus išteklių naudojimo plano (angl. Roadmap for a Resource-Efficient Europe) ramsčių.

Remiantis Europos Sąjungos duomenimis, kompostas ir biomasės atliekos yra nepakankamai panaudojamos medžiagos. Biologinės atliekos ir nuotekų dumblas yra biologiškai skaidžios atliekos, turinčios didelį potencialą, kad jas būtų galima paversti ištekliais išgaunant mineralus ir maistines medžiagas.

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Projekto aprašas