LIFE GYM - Life GreenYourMove: Aplinkai draugiškiausio maršruto planavimas

LIFE14 ENV/GR/000611

Europos Sąjungos tikslai sumažinti šiltnamio dujų emisijas yra patys ambicingiausi pasaulyje. Iki 2030 m. ES planuojama sumažinti šiltnamio dujų emisijas 40 % lyginant su 1990 m. Norint tai pasiekti, šalys narys turi skatinti priemones, kurios nulems mažesnes šiltnamio dujų emisijas ir prisidės prie klimato kaitos mažinimo.

Nors jau kuris laikas yra paplitusios greičiausių maršrutų planavimo programėlės, dauguma senesnių kelionių planavimo platformų naudoja supaprastintą metodą skaičiuoti emisijoms/išlakoms. Tokie metodai paprastai skaičiuoja išlakas remiantis transporto priemonės tipu, kuro tipu ir vidutiniu greičiu.

2015 - 2019 m. Graikijos vykdomas LIFE projektas LIFE GYM sukūrė inovatyvų, aplinkai draugišką maršrutų planavimo metodą. Šiuo metodu atkreipiamas dėmesys ir į realų kelio gradientą, oro sąlygas, eismo intensyvumą, transporto priemonių tipus (apima miesto ir priemiestinius autobusus, metro, tramvajus, troleibusus, traukinius), kurie naudojami skirtingose šalyse partnerėse, taip pat, naudojamas oro kondicionavimo sistemas, kelių būkles, keleivių kiekį ir transporto priemonės greitį. Tam, kad būtų rastas optimalus maršrutas, programa panaudoja duomenis iš skirtingų transporto kompanijų. Naudojami realaus laiko duomenys, kurie apdorojami specialiai sukurta programėle. Naudotojui yra pasiūlomi įvairūs alternatyvūs maršrutai, kuriuose, jei reikia, apjungiamas daugiau nei vienas transporto priemonės tipas. Siūlomi maršrutai yra aplinkai draugiškiausi, nes emisijos/išlakos yra skaičiuojamos galimiems skirtingiems scenarijams.

Šiame LIFE projekte kartu dirba partneriai iš skirtingų Europos šalių: Graikijos, Čekijos, Nyderlandų. Panaudojant internetinę platformą, sukurtą projekto metu, bus sukurtos mobilios programėlės, tinkamos naudoti tiek planšetėse, tiek telefonuose. Tikimasi, kad ši inovatyvi programėlė padės žymiai sumažinti Europos anglies pėdsaką.   

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau