LIFE HORTISED – išvalytas uostų dumblas – vaisiams auginti

LIFE14 ENV/IT/000113

Durpžemių eksploatavimas Europoje per pastaruosius 25 metus privedė prie 70 proc. durpžemių sumažėjimo. Ir nors kai kurios šalys užsibrėžė ambicingus planus sumažinti durpių naudojimą sodininkystėje, tačiau šiuo metu tebebandomos alternatyvos nėra pilnai priimtos ir naudojamos.

Uostų gilinimas yra plačiai naudojama praktika jūrų uostuose, upėse ir kanaluose. Bendras Europoje susidarantis dumblas gilinant uostus yra 100-200 mln. m3 per metus. Europos Sąjungos atliekų direktyvoje yra skatinamas šio dumblo panaudojimas, tačiau šiuo metu dar nėra jokio specifinio šių atliekų valdymo.

2018 m. kovo 25 - 29 d. Lietuvos LIFE delegacija mokomojo vizito metu lankėsi Italijoje, kur buvo pristatytas Italijos LIFE projektas LIFE HORTISED. Šio projekto tikslas – pademonstruoti išvalyto Livorno uosto Italijoje dumblo panaudojimo galimybes sodininkystėje, kaip durpių alternatyvą. Projekto metu lyginami braškių, granatų ir salotų derliaus rezultatai tarp tradicinio auginimo durpiniame substrate ir naujame substrate, kuriame skirtingą procentinę dalį sudaro uostų dumblas. Projektu įrodyta, kad išvalytame praskiestame uosto dumble užauga saugūs valgyti granatai ir braškės.  

Projektu LIFE HORTISED sprendžiamos net dvi didelės problemos, kurios apjungiamos į žiedinės ekonomikos ciklą: panaudojant uostuose susidarantį nenaudojamą dumblą, gaminamas tvarus ir saugus substratas sodininkystei, taip mažinant durpių naudojimą ir durpžemių nykimą. Taip pat, dalį durpių pakeitus išvalytu uostų dumblu, reikšmingai sumažėja išsiskiriančio anglies dvideginio (CO2) kiekiai. Ši inovatyvi technologija, taip pat, padėtų sumažinti susidarančio dumblo tvarkymo išlaidas uostams.

Projekto aprašas