LIFE IMPETUS – antibiotikų šalinimas miesto nuotekų valymo įrenginiuose

LIFE14 ENV/PT/000739

Lapkričio 18 dieną Europoje minima Europos supratimo apie antibiotikus diena. Šią minėtiną dieną remia Pasaulinė sveikatos organizacija. Europos supratimo apie antibiotikus dienos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į nereikalingo antibiotikų vartojimo pasekmes, skatinti atsakingą ir tinkamą antibiotikų vartojimą. 

Šia proga pristatome Portugalijos koordinuojamą LIFE projektą LIFE Impetus, LIFE14 ENV/PT/000739.

Farmaciniai junginiai yra aplinkos teršalai, kurie gali užteršti geriamojo vandens šaltinius. Norint plėtoti vandens pakartotinį naudojimą ir užtikrinti geriamojo vandens tiekimą Europoje, svarbu pašalinti šiuos junginius nuotekų valymo metu. Nuotekų valymo įrenginiai gali sulaikyti šiuos junginius, tačiau įprastų priemonių tam nepakanka. Reiktų pažymėti, kad daugelis įrenginių pastatyti neseniai, dėl to būtina ieškoti ekonomiškai naudingų sprendimų, kurie leistų pagerinti esamas infrastruktūras.

Projekto tikslas - parodyti priemones, kaip pagerinti miesto nuotekų valymo įrenginius naudojant aktyvaus dumblo apdorojimą, kad farmaciniai junginiai būtų pašalinti. Kadangi aktyvaus dumblo apdorojimas yra labiausiai paplitęs biologinis procesas miesto nuotekų valymo įrenginiuose, dėl to šį sprendimą nesudėtinga pritaikyti nuotekų valymo įrenginiuose visoje Europoje. 

Projekto metu bus atliekami bandymai dviejuose Portugalijos regionuose, kuriuose juntamas vandens stygius (Lisabona ir Algarvė). Projekto metu bus naudojami nauji absorbentai iš vietinių augalinių atliekų (kaštonų ir kamštienos) ir biopolimerinių koaguliantų, kurie bus lyginami su komerciniais produktais.

Papildomas tikslas - gaminti vertingas žinias apie vandens išteklių apsaugą nuo farmacinių teršalų ir susijusią aplinkos politiką. Tai apima farmacinių junginių atsiradimą ir koncentraciją, NVĮ kontrolę, bakterijų atsparumą antibiotikams ir bioakumuliaciją moliuskuose, pagrindinį produktą daugelyje vietinių ekonomikų Algarvėje ir kitose Europos vietovėse.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau