FLAW4LIFE: prieš maisto atliekas - su „bjauriais“ vaisiais ir daržovėmis

LIFE14 ENV/PT/000817

Kiekvienais metais auga sveiko ir vis dar valgomo išmetamo maisto kiekis. Pagal Europos Parlamentą, kasmet 27-iose ES narėse susidaro 89 mln. tonų maisto atliekų (arba 179 kg/žmogui). Nesiėmus priemonių, šis kiekis iki 2020 m. gali padidėti 40% - iki 126 mln tonų. Vien Portugalijoje kiekvienais metais yra išmetama 1 mln. maisto atliekų– tai sudaro net 17 % pagaminamo maisto šalyje.

Maisto atliekos susidaro dėl įvairių priežasčių: itin intensyvios produkcijos, netinkamo produktų laikymo ir transportavimo, trumpo galiojimo ir pardavimo laiko, nuolaidų, skatinančių vartotojus pirkti nebūtinai jiems reikalingas prekes. Dar viena pastebėta priežastis – didžiųjų maisto produktų platintojų teikiama pirmenybė vaisiams ir daržovėms, kurie laikomi „tobulais“ savo forma, spalva ir dydžiu, kas apriboja maisto vartojimą. Tokie reikalavimai vaisiams ir daržovėms lemia tai, kad apie 30% ūkininkų produkcijos Europoje yra išmetama.

2015 – 2018 m. Portugalijos LIFE projekto FLAW4LIFE esmė yra pakeisti vartotojų pažiūrį į „bjauriais“ vadinamus maisto produktus. Projektu yra išreiškiama parama vietiniams ūkininkų turgums, kurie galėtų pakeisti vartotojų pirkimo įpročius. Tokiu būdu būtų sumažintas išmetamo valgomo maisto kiekis, be to, tai būtų finansiškai naudinga ūkininkams. FLAW4LIFE yra vienas iš daugybės ES remiamų žiedinės ekonomikos projektų.

Projekte nacionaliniu mastu bus taikoma inovatyvus metodas Fruta Feia arba “bjaurūs vaisiai“. Pagal jį, kiekvieną savaitę iš vietinių ūkininkų yra superkami maži, dideli ir neproporcingai atrodantys vaisiai bei daržovės, kurių nepavyko parduoti įprastuose turguose ir pigiau parduodami Fruta Feia asocijuotiems vartotojams, kurie šiuos produktus atsiima vakarais nustatytuose pristatymo punktuose. Projektu Portugalijoje iki 10 vnt. bus padidintas šių pristatymo taškų skaičius, taip bus išvengta 460 tonų atliekų kasmet.

Dėka projekto veiklų bus ne tik išvengta didelio atliekų kiekio, padidės ūkių efektyvumas (dėl geresnio natūralių resursų panaudojimo), sumažės šiltnamio dujų išsiskyrimas (dėl sumažėjusio atliekų kiekio), be to, dėl mažesnių „bjaurių“ vaisių ir daržovių kainų padidės visuomenės sveikata vartojant daugiau sveikų maisto produktų.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau