LIFE ECAP – Europos tekstilės tvarumo planas

LIFE14 ENV/UK/000257

Europos Sąjungoje paplitusi drabužių linijinė gamyba neigiamai veikia aplinką dėl išmetamo anglies dvideginio ir didelio kiekio vandens sunaudojimo. 2009 m. ES27 ataskaita parodė, kad 9,387 mlrd. tonų tekstilės atliekų yra šalinama sąvartynuose arba sudeginama. Didžiosios Britanijos tekstilės kiekis išvežamas į sąvartynus yra didžiausias iš visų 28 Europos Sąjungos šalių. Jungtinės Karalystės „Defra Waste“ strategija (2007 m.) parodė, kad anglies dioksido kiekį galima sumažinti perdirbant tekstilę. Jungtinėje Karalystėje vien tik naudojamų drabužių anglies dioksido pėdsakas yra 38 mln. tonų šalies mastu arba 1,5 tonos CO2 ekvivalento vienam namų ūkiui. Perskaičiuojant visai Europos Sąjungai tai sudarytų apie 317 mln. tonų CO2 ekvivalento.

Bendrasis projekto LIFE ECAP tikslas – sukurti žiedinės ekonomikos modelį, kuris apimtų rūbų dizaino keitimą, patvaresnių audinių ir tvaresnių pluoštų paiešką, gamybos grandinės optimizavimą, darbo rūbų viešuosius pirkimus, jaunimo aktyvų įtraukimą. Tokiu būdu net 90 000 tonų drabužių būtų nukreipta iš sąvartynų ir deginimo į efektyvesnį sektorių jau projekto metu, sutaupyta daugiau nei 1,6 mln. tonų CO2 ekvivalento ir 588 mln. m3 vandens. Projektu bus siekiama iki 2020 m. sumažinti drabužių atliekų kiekį 540 000 tonų per metus (sutaupyti 111 mln. EUR), o iki 2030 m. - daugiau kaip 700 000 tonų per metus (144 mln. EUR). 

Projekto tikslas Europos Sąjungoje sukurti tokią sistemą, kuri paskatintų žiedinės ekonomikos augimą bei sumažintų drabužių gamybos ir vartojimo poveikį aplinkai. Projekto LIFE ECAP veiklos parodys, kaip sumažinti drabužių atliekas, sistemingai sprendžiant pagrindinius gamybos, vartojimo ir šalinimo iššūkius. 

LIFE ECAP sistema bus siekiama: sumažinti ES tekstilės atliekas, vandens suvartojimą ir anglies dvideginio išmetimus; užkirsti kelią atliekoms drabužių tiekimo grandinėje, taip pat verslo, vartotojų ir vyriausybių naudoti buitinius ir darbo drabužius; užtikrinti, kad į deginimą ir sąvartyną patektų mažiau žemos kokybės drabužių ir tekstilės gaminių; skatinti naujoves diegiant išteklius naudojančius projektavimo ir paslaugų modelius, siekiant skatinti verslo augimą drabužių sektoriuje ir jo tiekimo grandinėje. Tai atitiks Europos politikos direktyvas dėl atliekų ir tvarios gamybos bei ES siekius plėtoti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas ekonomikos augimui. 

Projekto ECAP metu parengtas drabužių gamybos ir atliekų poveikio aplinkai įvertinimas ES mastu, siūlantis žiedinio tekstilės ciklo sprendimus.

Projekto aprašas