LIFE-ENPE: su švietimu prieš laukinės gamtos nusikaltimus

LIFE14 GIE/UK/000043

Pastaraisiais metais suaktyvėjo ir daugiau žiniasklaidoje buvo skelbiama apie nelegalią migruojančių paukščių Europoje medžioklę. Pasaulio gamtos fondo (WWF) duomenimis, nusikaltimai prieš laukinę gamtą, kurie nepaiso šalių sienų, yra antra svarbiausia grėsmė biologinei įvairovei po buveinių nykimo ir degradacijos.

Viduržemio jūros pakrantėse ištiestuose tinkluose ar nuo brakonierių rankos kiekvienais metais žūva milijonai paukščių. Daugiausiai nelegaliai paukščių sumedžiojama Italijoje, Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir kt. Jie gaudomi maistui (kaip Prancūzijoje, Kipre), prekybai, pramogai. Tarp medžiojamų paukščių - ir dažnos, ir tarptautiniu mastu saugomos rūšys. 

Nelegali medžioklė vyksta nehumaniškais būdais: naudojami specialūs klijai, kuriais ištepamos vytelės, paukščių balsų įrašai, kaip jaukas naudojami ir kiti paukščiai. Dažnai šios priemonės būna traumuojančios, keliančios stresą, daugybė paukščių iki juos nužudant būna jau stipriai sužaloti.

Šį pavasarį pirmą kartą prokurorai iš Europos, Afrikos ir Viduriniųjų Rytų susirinko į specializuotus mokymus, skirtus apsaugoti migruojančius paukščius. Šios sesijos buvo organizuojamos LIFE projekto LIFE-ENPE, kuris atstovauja LIFE Aplinkos valdymo ir informavimo paprogramę. Jungtinės Karalystės Aplinkos agentūros, kuri koordinuoja šį projektą, atstovas teigia, kad susidariusi nusikaltimų prieš migruojančius paukščius situacija yra puiki galimybė tarptautiniam bendradarbiavimui. Mokymuose prie Europos teisininkų prisijungė ir kolegos iš Egipto, Alžyro, Izraelio, kur ši problema taip pat opi. Kad prokurorai galėtų geriau pasirengti byloms, sesijų metu buvo pristatytos teisinės strategijos, kurios buvo sėkmingos užsienyje ir paruošta informacija nedalyvavusiems specialistams. 

Projekto atstovai pabrėžia, kad nusikaltimai prieš laukinę gamtą yra išsilavinimo spraga. Norint pakeisti situaciją, daugiau dėmesio reikia skirti ne tik teisininkų, bet ir vaikų bei jaunų žmonių švietimui.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau