FRESHABIT – Suomijos Integruotasis projektas - link sveikesnių gėlo vandens buveinių

LIFE14 IPE/FI/000023

Gėlo vandens buveinės yra vienos pažeidžiamiausių viso pasaulio mastu. Pagal 2007-2012 m. ES Buveinių direktyvos ataskaitos apsaugos būklės įvertinimą, jokios gėlo vandens buveinės Europoje neatitiko „gero“ apsaugos statuso. Suomijoje daugumos gėlo vandens buveinių ekologinė būklė buvo įvertinta kaip „nepalanki“. Gėlo vandens buveinės itin priklausomos nuo žmogaus poveikio bei klimato kaitos. Su gėlo vandens buveinėmis susijusiose Europos Sąjungos direktyvose minimas svarbiausias tikslas – apsaugoti ir reguliuoti naudojimąsi gėlo vandens aplinka. Siekiant tvaraus gėlo vandens sistemų valdymo, turi būti suderintas direktyvų, kontroliuojančių ekosistemų paslaugas, biologinę įvairovę, kultūrinį paveldą ir atsinaujinančią energiją, įgyvendinimas.  

FRESHABIT – 2016 - 2022 m. Suomijos LIFE Integruotasis projektas (IP), kuriuo siekiama sukurti naują metodologiją ir rodiklius, padėsiančius įvertinti gėlo vandens buveinių apsaugos statusą. Be to, siekiama pagerinti ekologinį statusą, gėlo vandens sistemos Natura 2000 tinkle bioįvairovę, valdymą, tvarų buveinių naudojimą. Projektą koordinuoja – VšĮ Metsähallitus (Suomija). Integruotųjų projektų atveju itin svarbi integracija su kitais ES fondais – šio Suomijos projekto atveju be IP biudžeto, taip pat bus panaudota 4,3 mln. EUR iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir nacionalinių bei privačių fondų.

Projekto metu bus įgyvendinamos įvairios vandens apsaugos priemonės: atkuriamos upės, ežerai taip pagerinamos buveinės įvairiai biologinei įvairovei, ypač migruojančioms žuvims ir gėlavandenėms perluotėms. Šių priemonių poveikis ekosistemoms bus tiriamas plačiu mastu. Kadangi, dauguma Suomijos vidaus vandenų žemiau vandens paviršiaus yra neištirti, projekte taip pat bus atliekami tyrimai ir nustatomos tokios buveinės ir povandeninis kultūrinis paveldas.

Šis projektas prisidės prie ES Paukščių ir Buveinių direktyvos uždavinių ir ES Biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimo, įgyvendinant Prioritetinių veiksmų programą (PAF) – nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms.  

Projekto aprašas

LIFE programoje 2014 m. pradėti įgyvendinti LIFE Integruotieji projektai, aplinkos ir klimato politikos paprogramėse. Integruotieji projektai išsiskiria savo dideliu mastu – tiek geografiškai, tiek trukmės bei biudžeto atžvilgiu. Šiais projektais siekiama įgyvendinti aplinkos politiką ir tikslus platesniu mastu ir padidinti LIFE programos poveikį. Integruotųjų projektų pagalba yra finansuojami aplinkos planai, programos ir strategijos regioniniu, nacionaliniu lygiu. Orientuojamasi į LIFE gamtines tematines sritis (vanduo, atliekos, oras) ir klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo. 

 

LIFE14 NAT/IT/000544
LIFE PonDerat - invazinių rūšių šalinimas Italijos Pontine salose

2015 - 2020 m. vykdomas LIFE projektas LIFE PonDerat siekia atkurti natūralias Pontine salų buveines. Zannone saloje bus aptveriamos gamtiškai svarbios buveines, siekiant jas apsaugoti nuo muflonų, visose salose bus slepiamos gaudyklės su rodenticidais. Į neprieinamas arba pavojingas vietas, gaudyklės su rodenticidais yra mėtomos iš sraigtasparnių.

Plačiau
LIFE14 ENV/IT/000113
LIFE HORTISED – išvalytas uostų dumblas – vaisiams auginti

Šio projekto tikslas – pademonstruoti išvalyto Livorno uosto Italijoje dumblo panaudojimo galimybes sodininkystėje, kaip durpių alternatyvą. Projekto metu lyginami braškių, granatų ir salotų derliaus rezultatai tarp tradicinio auginimo durpiniame substrate ir naujame substrate, kuriame skirtingą procentinę dalį sudaro uostų dumblas. Projektu įrodyta, kad išvalytame praskiestame uosto dumble užauga saugūs valgyti granatai ir braškės.

Plačiau
LIFE12 ENV/ES/000477
LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui

LIFE projektas „LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui“ remiasi žiedinės ekonomikos principais – atliekos panaudojamos kaip žaliava. Projekto metu buvo pastatyta prototipinė nuotėkų ir kitų atliekų (mėšlo, pesticidų, maisto perdirbimo) valymo gamykla. Joje pasitelkiant superkritinio vandens oksidaciją buvo visiškai suardomos toksiškos medžiagos.

Plačiau