LIFE PonDerat - invazinių rūšių šalinimas Italijos Pontine salose

LIFE14 NAT/IT/000544

Gegužės 21 d. Europoje minima „Natura 2000" diena. NATURA2000 yra Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas. Jo tikslas – saugoti visas svarbiausias Europos buveines ir nykstančias rūšis. Šia proga, kviečiame susipažinti su gamtiniu LIFE projektu LIFE PonDerat, kurį Lietuvos LIFE delegacija lankė kovo 25-29 d. mokomojo vizito Italijoje metu.

Pontine Archipelagas Tirėnų jūroje tarp Romos ir Neapolio yra unikalių ekosistemų vieta. Šios salos – tarpinė tūkstančių kasmet migruojančių paukščių stotelė. Maža Italijos Ventotene sala, kurią ir lankė Lietuvos LIFE delegacija, patenka į saugomą Natura 2000 teritoriją. Deja, salose iki projekto buvo susiduriama su rimta invazinių rūšių problema. Daug žalos padarė invazinės juodosios žiurkės, itin nukentėjo paukščių – audrašauklių rūšys. Kai kuriose salose yra paplitusi ir svetima joms rūšis – muflonas. Taip pat, salose įsiveisė daug invazinių augalų, ypač svaidulių genties augalų (lot. Carpobrotus), kurie išstūmė dalį vietinių augalų rūšių. 

2015 - 2020 m. vykdomas LIFE projektas LIFE PonDerat siekia atkurti natūralias Pontine salų buveines. Zannone saloje bus aptveriamos gamtiškai svarbios buveines, siekiant jas apsaugoti nuo muflonų, visose salose bus slepiamos gaudyklės su rodenticidais. Į neprieinamas arba pavojingas vietas, gaudyklės su rodenticidais yra mėtomos iš sraigtasparnių. Invaziniai augalai šalinami juos raunant. Nemažai šių augalų yra randama ant akmenuotų salų skardžių, kur jų šalinimas yra itin pavojingas. Šiais atvejais bus samdomi alpinistai, kurie su specialia įranga leisis skardžiais šalindami šiuos invazinius augalus.

Šių veiklų nauda – ne tik atkurtos natūralios gamtinės buveinės. Dėka projekto veiklų pagerės salų sanitarinės sąlygos tiek gyventojams, tiek turistams, sumažės padaroma žala pasėliams bei graužikų kiekio reguliavimo išlaidos.

Projekto aprašas

 

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau