LIFE PonDerat - invazinių rūšių šalinimas Italijos Pontine salose

LIFE14 NAT/IT/000544

Gegužės 21 d. Europoje minima „Natura 2000" diena. NATURA2000 yra Europos Sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas. Jo tikslas – saugoti visas svarbiausias Europos buveines ir nykstančias rūšis. Šia proga, kviečiame susipažinti su gamtiniu LIFE projektu LIFE PonDerat, kurį Lietuvos LIFE delegacija lankė kovo 25-29 d. mokomojo vizito Italijoje metu.

Pontine Archipelagas Tirėnų jūroje tarp Romos ir Neapolio yra unikalių ekosistemų vieta. Šios salos – tarpinė tūkstančių kasmet migruojančių paukščių stotelė. Maža Italijos Ventotene sala, kurią ir lankė Lietuvos LIFE delegacija, patenka į saugomą Natura 2000 teritoriją. Deja, salose iki projekto buvo susiduriama su rimta invazinių rūšių problema. Daug žalos padarė invazinės juodosios žiurkės, itin nukentėjo paukščių – audrašauklių rūšys. Kai kuriose salose yra paplitusi ir svetima joms rūšis – muflonas. Taip pat, salose įsiveisė daug invazinių augalų, ypač svaidulių genties augalų (lot. Carpobrotus), kurie išstūmė dalį vietinių augalų rūšių. 

2015 - 2020 m. vykdomas LIFE projektas LIFE PonDerat siekia atkurti natūralias Pontine salų buveines. Zannone saloje bus aptveriamos gamtiškai svarbios buveines, siekiant jas apsaugoti nuo muflonų, visose salose bus slepiamos gaudyklės su rodenticidais. Į neprieinamas arba pavojingas vietas, gaudyklės su rodenticidais yra mėtomos iš sraigtasparnių. Invaziniai augalai šalinami juos raunant. Nemažai šių augalų yra randama ant akmenuotų salų skardžių, kur jų šalinimas yra itin pavojingas. Šiais atvejais bus samdomi alpinistai, kurie su specialia įranga leisis skardžiais šalindami šiuos invazinius augalus.

Šių veiklų nauda – ne tik atkurtos natūralios gamtinės buveinės. Dėka projekto veiklų pagerės salų sanitarinės sąlygos tiek gyventojams, tiek turistams, sumažės padaroma žala pasėliams bei graužikų kiekio reguliavimo išlaidos.

Projekto aprašas

 

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau