LIFE STOPVESPA: sekimo prietaisai – suvaldyti invazinių vabzdžių plitimą

LIFE14 NAT/IT/001128

Europos bitynus pastaruosius metus puola invazinis Azijos širšuolas (Vespa velutina), kuris kartais dar vadinamas bičių žudiku. 2005 m. iš pietryčių Azijos į Europą atsitiktinai įvežti jie išplito Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Belgijoje. Šių agresyvių vabzdžių mitybos racione – ir medų nešančios bitės, kurių kiekiai Europoje sparčiai mažėja. Deja, efektyvių būdų kovoti su šiais invaziniais širšuolais dar nėra rasta.

Italijos LIFE projektas LIFE STOPVESPA siekia rasti efektyvų būdą, kuris leistų išvengti šių invazinių vabzdžių išplitimo Italijoje. Tyrėjai Turine, Italijoje, sukūrė prototipą – sekimo prietaisą – kuris leistų sekti Azijos širšuolus grįžtant į savo lizdą. Šiuo išradimu prie pagauto širšuolo nugarėlės pritvirtinamas varinis įtaisas, kurio dydis leidžia širšuolui šį daviklį lengvai pernešti, bet pakankamai didelis, kad galėtų atspindėti radaro signalus. Ši technologija efektyvi ir inovatyvi, nes net mažiausiai GPS sistemai reiktų naudoti baterijas, kurios apsunkintų prietaisą ir nebūtų galimybės jo tvirtinti prie vabzdžio.

Proceso metu specialistai pagauna širšuolus, kurie medžioja prie bičių lizdo, pažymi juos su metaliniais sekimo prietaisais ir paleidžia į laisvę. Tuomet specialistai važiuoja per apylinkes su radarais, kuriais suseka pažymėtus vabzdžius, grįžtančius atgal į lizdus. Šiuo metu prototipinis radaras gali užfiksuoti širšuolus su sekimo prietaisu už 500 metrų. Šis prototipas bus išbandomas birželio mėnesį realiomis lauko sąlygomis. Pasitelkus šią technologiją siekiama sukurti apsauginę zoną be invazinių vabzdžių ir pagerinti naujų invazijos plotų aptikimą.

Projektas pasižymi didele Europos Sąjungos pridėtine verte. Ši ankstyvo aptikimo sistema būtų itin naudinga Belgijai, Nyderlandams ir Jungtinei Karalystei, kur Azijos širšuolai plinta, bet dar nėra įsitvirtinę.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau