LIFE CERSUDS - Tvari keramikinė miesto drenažo sistema

LIFE15 CCA/ES/000091

Castellon mieste, Ispanijos Valensijos regione, esantis Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) 2016 – 2019 m. įgyvendina ES LIFE programos finansuojamą, prioritetinės srities „Klimato kaitos švelninimas“, projektą LIFE CERSUDS. Bendra projekto vertė 1,8 mln. EUR.

Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų yra gerinti urbanizuotų vietovių prisitaikymą prie klimato kaitos vystant žaliąją infrastruktūrą. Šiuo projektu siekiama pagerinti miesto atsparumą klimato kaitai kuriant žaliąją infrastruktūrą paviršiniam vandeniui surinkti. Europoje yra plačiai naudojamos bendros nuotėkų surinkimo sistemos, kuriomis surenkamos ne tik pramonės ir buitinės nuotėkos, bet ir paviršinis (lietaus) vanduo. Perpildytos tokios mišrios sistemos kelia išsiliejimo pavojų, taip pat, tai apsunkina tikslą pasiekti nustatytus ES vandens kokybės standartus. Prognozuojama, kad dėl klimato kaitos Ispanijoje ateityje daugės sausrų ir liūčių, todėl itin svarbu taps išsaugoti liūčių vandenį, kad būtų galima jį panaudoti sausrų metu. Šiuo metu Ispanijoje šiai problemai nėra skiriama pakankamai dėmesio.

Projekto metu planuojama Benicassim mieste Ispanijoje sumontuoti 3000 m2 pralaidžių šaligatvių. Tam bus naudojamos mažos komercinės vertės keramikinės plytelės, kurių komercinė vertė po pokyčių rinkoje itin sumažėjo. Keramikinės plytelės bus montuojamos vertikaliai viena kitos atžvilgiu, tokiu būdu sukuriama galimybė vandeniui lengvai prasiskverbti. Taip pat bus įmontuotos 75 m3 talpos vandens surinkimo talpos, į kurias subėgs pro plyteles prasiskverbęs paviršinis (lietaus) vanduo, kuris po to bus panaudojamas irigacijai.

Šiame projekte kuriama drenažo sistema bus sudaryta iš inovatyvaus pralaidaus paviršiaus, kuris turės labai mažą poveikį aplinkai. Projektas ne tik sumažins paviršinio vandens nutekėjimą, surinktas lietaus vanduo bus panaudojamas irigacijai sausuoju laikotarpiu, pagerins vandens kokybę, bet taip pat, projektas žymiai prisidės prie CO2 emisijų sumažėjimo (vietoje cementinės dangos gamybos bus naudojamos sandėliuojamos žemos komercinės vertės keramikinės plytelės), taip pat, tai sukurs naujus pajamų šaltinius keramikos pramonei, o sumažėjus vandens nutekėjimui, padidės šaligatvių saugumas pėstiesiems.

Projekto aprašas