LIFE ViVaCCAdapt - prisitaikymas prie klimato kaitos Vipavos slėnyje

LIFE15 CCA/SI/000070

Žemės ūkis yra svarbus Slovėnijos Vipavos slėnio regioninei ekonomikai. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais žemės ūkio produkciją iš esmės paveikė klimato kaita: aukšta temperatūra, sumažėjęs kritulių kiekis, padidėjusi saulės spinduliuotė ir dažniau pasikartojančios sausros. Visų pirma nuo 1990 m. dažniau pasitaiko sausros, kurių intensyvumas artimiausiais metais greičiausiai dar padidės, o tai sukels didelę žalą ir dėl to išaugs išlaidos. Labai tikėtina, kad išvengti klimato kaitos poveikio nepavyks, todėl svarbu įgyvendinti tinkamas švelninimo ir prisitaikymo priemones, kad būtų išvengta esminio neigiamo poveikio žemės ūkio gamybai ir regiono ekonomikai.

Pagrindinis „LIFE ViVaCCAdapt“ projekto tikslas - parengti išsamią prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, atsižvelgiant į Vipavos slėnio regiono ypatumus bei nustatyti strateginius veiksmus, skirtus prisitaikymui prie klimato kaitos, kurie apimtų bendradarbiavimą tarp įvairių sričių, tokių kaip žemės ūkis, miškininkystė, hidrologija, turizmas ir miesto planavimas. Projekte bus atsižvelgiama į galimų aplinkosaugos problemų, kurias sukelia siūlomos žemės ūkio priemonės, ekspertų vertinimus. Taip pat bus siekiama sukurti Vipavos slėnio drėkinimo bandomąją sprendimų priėmimo sistemą visoms kultūroms (pvz., vynuogėms, vaisiams, daržovėms) skirtingo ​​vandens sulaikymo pajėgumo dirvožemiuose, siekiant racionalizuoti vandens vartojimą pagal Vandens pagrindų direktyvos (angl. Water Framework Directive) reikalavimus ir augalų auginimui įkurti demonstracinį centrą su 200 metrų skirtingų tipų gyvatvorėmis nuo vėjo, siekiant parodyti jų poveikį dirvožemio kokybės ir biologinės įvairovės išsaugojimui ir padidinti jų naudojimą.

Planuojami projekto rezultatai: parengti išsamią strategiją, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio Vipavos slėnyje, numatant klimato kaitos scenarijus, geriausias agronomines praktikas, kad būtų galima geriau susidoroti su klimato kaita ir klimato kaitos valdymo modeliais. Taip pat bus siekiama sumažinti vandens naudojimą drėkinimui, išmetamą CO2 kiekį, energijos suvartojimą. Į projektą planuojama įtraukti iki 30 ūkininkų, didinant jų supratimą apie vandens ir anglies dvideginio pėdsaką.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau