LIFE Peat Restore – tarptautinės pastangos atkurti degraduojančius Šiaurės Europos durpynus

LIFE15 CCM/DE/000138

Sveiki durpynai yra sukaupę net apie 30 % Pasaulio anglies, o tai yra dvigubai daugiau nei visi Pasaulio medžiai! Durpynų sausinimas žemės ūkio reikmėms, durpių gavybai žymiai prisideda prie Pasaulinių anglies emisijų. Sausinant durpynus pagerėja jų aeracija, suaktyvėja mikroorganizmai ir pagreitėja organinių medžiagų skaidymas. Dėl to, ypač suaktyvėja šiltnamio dujų išskyrimas į aplinką, kas pakeičia durpynus iš šiltnamio dujų saugyklos į jų šaltinį. Degradavę durpynai yra atsakingi už 5-6 % visų antropogeninių anglies dvideginio (CO2) emisijų.

Europos Sąjungos klimato kaitos strategija iki 2030 m. numato sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą 40% lyginant su 1990 metais. Todėl pelkių apsauga yra itin svarbi šios klimato ir energetikos strategijos dalis. Lenkija ir Baltijos šalys pagal šiltnamio dujas, išsiskiriančias iš degraduotų durpynų, tarp pirmaujančių Pasaulyje, jas lenkia tik Indonezija, Rusija ir Kinija. O pagal vienam hektarui tenkantį emisijų iš pažeistų pelkių kiekį Lietuva patenka tarp 10-ties labiausiai teršiančių aplinką šalių (0,93 t/ha).

2016 - 2021 m. klimato kaitos švelninimo LIFE projektu „LIFE Peat Restore - CO2 emisijų sumažinimas atkuriant degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“, kuriame kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai (Durpių įmonių asociacija “Lietuviškos durpės” (DĮA) ir Lietuvos gamtos fondas), siekiama sustabdyti durpynų degradaciją pasitelkiant adaptuotą valdymą ir hidrologinio rėžimo atkūrimą. Partneriai iš Lietuvos yra atsakingi už penkias projekto vietas Lietuvoje, kuriose siekiant atkurti hidrologinį rėžimą bus statomos užtvankos naudojant durpių substratą, be to, bus šalinama nebūdinga augalija ir atkuriama samanų (kiminų) danga, kas prisidės prie durpyno augimo. Lietuvoje bus atkuriamos šios teritorijos: Amalvo, Plinkšių, Sacharos, Pusčios, Aukštumalos pelkės, kurios apima 325 ha plotą. Šios pelkės pasižymi ne tik skirtingais vyraujančių buveinių tipais, bet ir skirtingais pažeidimo laipsniais bei žemės naudojimo paskirtimis.

Projekto aprašas

Projekto vietovės Lietuvoje

 

LIFE14 NAT/IT/000544
LIFE PonDerat - invazinių rūšių šalinimas Italijos Pontine salose

2015 - 2020 m. vykdomas LIFE projektas LIFE PonDerat siekia atkurti natūralias Pontine salų buveines. Zannone saloje bus aptveriamos gamtiškai svarbios buveines, siekiant jas apsaugoti nuo muflonų, visose salose bus slepiamos gaudyklės su rodenticidais. Į neprieinamas arba pavojingas vietas, gaudyklės su rodenticidais yra mėtomos iš sraigtasparnių.

Plačiau
LIFE14 ENV/IT/000113
LIFE HORTISED – išvalytas uostų dumblas – vaisiams auginti

Šio projekto tikslas – pademonstruoti išvalyto Livorno uosto Italijoje dumblo panaudojimo galimybes sodininkystėje, kaip durpių alternatyvą. Projekto metu lyginami braškių, granatų ir salotų derliaus rezultatai tarp tradicinio auginimo durpiniame substrate ir naujame substrate, kuriame skirtingą procentinę dalį sudaro uostų dumblas. Projektu įrodyta, kad išvalytame praskiestame uosto dumble užauga saugūs valgyti granatai ir braškės.

Plačiau
LIFE12 ENV/ES/000477
LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui

LIFE projektas „LIFE Lo2x - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui“ remiasi žiedinės ekonomikos principais – atliekos panaudojamos kaip žaliava. Projekto metu buvo pastatyta prototipinė nuotėkų ir kitų atliekų (mėšlo, pesticidų, maisto perdirbimo) valymo gamykla. Joje pasitelkiant superkritinio vandens oksidaciją buvo visiškai suardomos toksiškos medžiagos.

Plačiau