LIFE Peat Restore – tarptautinės pastangos atkurti degraduojančius Šiaurės Europos durpynus

LIFE15 CCM/DE/000138

Sveiki durpynai yra sukaupę net apie 30 % Pasaulio anglies, o tai yra dvigubai daugiau nei visi Pasaulio medžiai! Durpynų sausinimas žemės ūkio reikmėms, durpių gavybai žymiai prisideda prie Pasaulinių anglies emisijų. Sausinant durpynus pagerėja jų aeracija, suaktyvėja mikroorganizmai ir pagreitėja organinių medžiagų skaidymas. Dėl to, ypač suaktyvėja šiltnamio dujų išskyrimas į aplinką, kas pakeičia durpynus iš šiltnamio dujų saugyklos į jų šaltinį. Degradavę durpynai yra atsakingi už 5-6 % visų antropogeninių anglies dvideginio (CO2) emisijų.

Europos Sąjungos klimato kaitos strategija iki 2030 m. numato sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą 40% lyginant su 1990 metais. Todėl pelkių apsauga yra itin svarbi šios klimato ir energetikos strategijos dalis. Lenkija ir Baltijos šalys pagal šiltnamio dujas, išsiskiriančias iš degraduotų durpynų, tarp pirmaujančių Pasaulyje, jas lenkia tik Indonezija, Rusija ir Kinija. O pagal vienam hektarui tenkantį emisijų iš pažeistų pelkių kiekį Lietuva patenka tarp 10-ties labiausiai teršiančių aplinką šalių (0,93 t/ha).

2016 - 2021 m. klimato kaitos švelninimo LIFE projektu „LIFE Peat Restore - CO2 emisijų sumažinimas atkuriant degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“, kuriame kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai (Durpių įmonių asociacija “Lietuviškos durpės” (DĮA) ir Lietuvos gamtos fondas), siekiama sustabdyti durpynų degradaciją pasitelkiant adaptuotą valdymą ir hidrologinio rėžimo atkūrimą. Partneriai iš Lietuvos yra atsakingi už penkias projekto vietas Lietuvoje, kuriose siekiant atkurti hidrologinį rėžimą bus statomos užtvankos naudojant durpių substratą, be to, bus šalinama nebūdinga augalija ir atkuriama samanų (kiminų) danga, kas prisidės prie durpyno augimo. Lietuvoje bus atkuriamos šios teritorijos: Amalvo, Plinkšių, Sacharos, Pusčios, Aukštumalos pelkės, kurios apima 325 ha plotą. Šios pelkės pasižymi ne tik skirtingais vyraujančių buveinių tipais, bet ir skirtingais pažeidimo laipsniais bei žemės naudojimo paskirtimis.

Projekto aprašas

Projekto vietovės Lietuvoje