OLIVE4CLIMATE – LIFE: kuo susijusi klimato kaita ir alyvuogių aliejus?

LIFE15 CCM/IT/000141

Spalio 24-ąją pasaulyje minima klimato kaitos diena, kada siekiama ne tik atkreipti dėmesį į klimato kaitą, bet ir skatinama kurti bei naudoti tvarias, aplinkai draugiškesnes technologijas, keisti vartojimo įpročius. 

Šia proga pristatome Italijos koordinuojamą klimato kaitos mažinimo LIFE projektą OLIVE4CLIMATE – LIFE.

Net 70% pasaulio alyvuogių derliaus yra užauginama Europos Sąjungoje. Nors žemės ūkis yra ypatingai jautrus ekstremaliems klimato reiškiniams, alyvmedžiai gali išgyventi ir tiekti derlių skirtingomis bei sudėtingomis agro-ekologinėmis sąlygomis. Dėl šios priežasties, jie galėtų būti naudojami sušvelninti klimato kaitos padarinius. 

Šiuo metu vykdomas LIFE projektas OLIVE4CLIMATE – LIFE siūlo holistinį požiūrį į alyvuogių aliejaus gamybą, kuris yra paremtas anglies pėdsako skaičiavimu. Projekto metu bus skaičiuojamos CO2 emisijos visuose aliejaus gamybos etapuose ir bus siekiama, išbandant skirtingas strategijas, taip optimizuoti visą alyvuogių aliejaus gamybos procesą, kad alyvmedžių anglies sugėrimas viršytų CO2 išsiskyrimo tiekimo grandinėje mastus.

Siūlomas inovatyvus procesas bus išbandomas trijose Viduržemio šalyse su skirtingomis aplinkos sąlygomis ir didele alyvuogių produkcija: Italijoje, Graikijoje ir Izraelyje. Projekto metu bus apskaičiuojamas anglies dioksido kiekis, sugeriamas alyvmedžių skirtingose sąlygose ir tokiu būdu bus optimizuojamas naujų alyvmedžių sodinimas. Projektas yra išskirtinis ir tuo, jog jame dalyvauja ir viena ne ES šalis – Izraelis.    

Tikimasi, kad projekte dalyvaujantys alyvmedžių ūkiai gaus ISO 14067 standartą. Tokiu būdu, bus populiarinamas geros kokybės alyvuogių aliejus, gautas naudojant tvarius, aplinkai draugiškesnius metodus.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau