LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

LIFE15 ENV/BE/000204

Daugelyje pramonės šakų yra naudojami gaminiai iš kompozicinių medžiagų. Šių medžiagų stiprumas, lengvumas ir mažesni techninės priežiūros reikalavimai leidžia jas naudoti transporto pramonėje ir statybos sektoriuje.

Termostatinės kompozicinės medžiagos yra plačiau naudojamos nei termoplastinės kompozicinės medžiagos, nes jos leidžia lengviau impregnuoti pluoštą ir taip lengviau užtikrinamas didesnis terminis stabilumas, standumas, stiprumas ir atsparumas slinkimui. Tačiau šios kompozicinės medžiagos sukelia dvi pagrindines aplinkos problemas. Pirma, šių termostatinių kompozicinių medžiagų perdirbimas arba pakartotinis naudojimas yra labai sudėtingas, nes negalima jų išlieti, pakeisti formos ar ištirpinti. Antra, dabartinės kompozicinės medžiagos dažniausiai naudojamos iš atsinaujinančių naftos išteklių. Kita vertus, Europos strateginiams sektoriams, pvz., transporto pramonei, reikalingos tvaresnės medžiagos, be to, reikia laikytis Europos atliekų tvarkymo reglamentavimo. Būtina išspręsti kompleksinių medžiagų atliekų šalinimo problemą, siekiant sumažinti atliekų šalinimo sąvartynuose ir deginimo kiekius.

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti ekologiškas termostatines kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos. Siūlomi sprendimai bus pritaikomi dviejuose skirtinguose sektoriuose: transporto ir statybos. Visų pirma, projekto metu sukurtos medžiagos bus panaudotos transporto  šaldymo įrangai ir modulinių fasadų sienoms statybų sektoriuje. Šie du sektoriai yra svarbūs Europos ekonomikai, juose įkurta daugiau nei 15 % Europos darbo vietų ir sugeneruojama namaža dalis Europos BVP.

Projektas prisidės prie įvairių ES politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, įskaitant Europos efektyvaus išteklių naudojimo planą (angl. Roadmap to a Resource Efficient Europe) ir jos tikslą paversti atliekas ištekliais, ir direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (angl. End-of-Life Vehicles Directive), nustatančią, kad projektuojant ir gaminant naujas transporto priemones reiktų rinktis medžiagas, kurios palengvintų jų išmontavimą, pakartotinį naudojimą ir komponentų bei medžiagų regeneravimą.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau