LIFE Zero Cabin Waste – tvariam lėktuvų atliekų tvarkymui

LIFE15 ENV/ES/000209

Paskaičiuota, kad pasauliniu mastu vienas keleivis yra atsakingas už  vidutiniškai 1,43 kg atliekų susidarymą lėktuvuose per metus. Kadangi pasaulyje per metus oro transportu keliauja apie 6,3 mlrd. keleivių, vien lėktuvuose susidaro apie 9 mlrd. kg atliekų per metus.   

Nors pastaraisiais metais oro linijos sustiprino pastangas išspręsti lėktuvų atliekų problemą, tačiau iki šiol, dauguma oro linijų nerūšiuoja atliekų, todėl lėktuvų kabinose susidarančios tiek organinės, tiek neorganinės atliekos paprastai būna sudeginamos arba šalinamos sąvartynuose.

Ispanijoje šių atliekų šalinimas sąvartyne vis dar yra dažniausias jų tvarkymo būdas.

Įgyvendinamo Ispanijos LIFE projekto LIFE Zero Cabin Waste, kurį  koordinuoja didžiausios Ispanijos oro linijos IBERIA, tikslas – sukurti integruotą modelį, skirtą sumažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas, surenkamas lėktuvuose bei sukurti sąlygas kitoms oro linijoms atkartoti šį sprendimą. Šis modelis bus išbandomas Madrido Baranjas oro uoste, o toks pats modelis bus atkartojamas Londono Heathrow oro uoste.

Projektu bus siekiama parodyti, kad tinkamai pasiruošus, didelė dalis lėktuvo kabinos atliekų gali būti išrūšiuojamos lėktuve. Lėktuvų meniu pakeitimai, lengvesnių ar pakartotinai naudojamų įrankių naudojimas susidarančių atliekų kiekį gali sumažinti 5 %.

Taip pat, dėmesys bus skiriamas ir atliekoms, surenkamoms iš už ES ribų vykstančių skrydžių. Šios atliekos, pagal dabartinius įstatymus yra itin griežtai reguliuojamos ir laikomos didelės rizikos atliekų frakcija, kurią, pagal Ispanijos įstatymus, galima tik šalinti sąvartyne arba sudeginti. Bus siekiama parodyti, kad šias atliekas galima tvarkyti ir aplinkai palankesniais būdais.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau