LIFE LEMA – išmani kova su vandenyno šiukšlėmis

LIFE15 ENV/ES/000252

Rugsėjo 15-ąją minėsime pasaulinę tvarkymosi akcijos dieną „World Cleanup Day 2018“. Lietuvoje ši diena minima kviečiant visuomenę į talkas šalies saugomose teritorijose – visuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose.

Šia proga, šį penktadienį kviečiame susipažinti su Ispanijos LIFE projektu, kuriuo pasitelkiant šiuolaikines technologijas sprendžiama vandenyno šiukšlių problema.

Jūrų tarša šiukšlėmis yra palietusi visus pasaulio vandenynus bei jūras. Šiukšlės kaupiasi ne tik vandens paviršiuje (apie 15 % bendro jų kiekio), bet ir dugne (net 70 %), mažesnė dalis išmetama į krantą (apie 15 %). Tarša šiukšlėmis yra viena didžiausių grėsmių jūrinei aplinkai, žalingai veikia gyvąją gamtą, taip pat sveikatą ir vietinę ekonomiką.

Iki šiol dauguma mokslinės literatūros buvo orientuota į šio reiškinio apibrėžimus, kilmę ir paplitimą skirtingose jūrose, apskaitos gairių ir protokolų kūrimą. Pagal Europos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (MSFD), kitas žingsnis turėtų būti sumažinti šių šiukšlių gausumą, kad būtų pasiekta „gera aplinkos būklė“. 

Ispanijos LIFE projektas LIFE LEMA siekia pasiūlyti sprendimus vietos valdžios institucijoms, kaip sulaikyti vandens paviršiuje plūduriuojančias šiukšles iki joms pasiekiant sunkiai prieinamus krantus ar nuskęstant. Iš pradžių priemonės ir valdymo planai bus išbandomi Biskajos įlankoje, vėliau pritaikyti Marselio ir Bilbao pakrantėse.

Projekto komanda pasitelkdama vandenyno - metereologinius modelius sieks nuspėti vandenyno šiukšlių judėjimą ir kaupimosi vietas, kad būtų palengvintas jų surinkimas. Taip pat, siekiama sukurti IT įrankį, kuriame būtų surinkti įvairūs duomenys apie skirtingus šių atliekų surinkimo metodus ir jų efektyvumą, būtų nustatytas šių metodų poveikis aplinkai ir išlaidos. Toks įrankis vietos valdžios institucijoms padėtų pasirinkti geriausias priemones, priklausomai nuo susidariusios situacijos. Taip pat bus pasitelkiami radarai, dronai, terminės kameros atliekoms aptikti bei plūduriuojantys barjerai – joms sulaikyti. Tikimasi, kad projekto metu bus pašalinta bent 100 tonų vandenyno šiukšlių.

Projekto aprašas

LIFE15 ENV/BE/000204
LIFE RECYSITE - ekologiškų kompozicinių medžiagų gamyba iš biodervų ir natūralaus pluošto

Projekto RECYSITE tikslas - sukurti termostatines ekologiškas kompozicines medžiagas iš atsinaujinančių išteklių: natūralų pluoštą iš biologinių atliekų (sėmenų pluošto) ir biodervų (linų sėmenų aliejaus ir huminų). Projektas optimizuos dviejų biologinių medžiagų - pluoštų ir dervų - apdorojimą dviejuose bandomuosiuose įrenginiuose, kuriuose bus gaminamos efektyvios ir 100 % perdirbamos ekologiškos kompozicinės medžiagos.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000481
SUBproducts4LIFE - naujoviškos žiedinės ekonomikos modelis, kuriame panaudojami pramoniniai subproduktai ir atliekos

Projekto „Subproducts4LIFE“ tikslas - parodyti daugkartinį pramonės simbiozės modelį, skirtą pakartotinai panaudoti elektros jėgainių ir plieno gaminių atliekas, išvalant užterštus dirvožemius ir apleistas teritorijas. Tai apims anglių pelenų ir gipso pakartotinį naudojimą iš elektrinių ir dviejų rūšių plieno šlaką.

Plačiau
LIFE15 ENV/IT/000396
LIFE-BIOREST - užterštos žemės atkūrimas bioremediacijos pagalba

Projekto „LIFE-BIOREST“ tikslas - pasitelkiant grybus ir bakterijas sukurti bioremediacijos metodą užterštų teritorijų valymui. Šis metodas bus naudojamas bioremediuoti dirvožemį šiaurinės Italijos Fidenza teritorijoje, sumažinant teršalų kiekį, pritaikant gyvenamosioms ir visuomeninėms reikmėms bei atkuriant ekologines objekto funkcijas.

Plačiau