LIFE LEMA – išmani kova su vandenyno šiukšlėmis

LIFE15 ENV/ES/000252

Rugsėjo 15-ąją minėsime pasaulinę tvarkymosi akcijos dieną „World Cleanup Day 2018“. Lietuvoje ši diena minima kviečiant visuomenę į talkas šalies saugomose teritorijose – visuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose.

Šia proga, šį penktadienį kviečiame susipažinti su Ispanijos LIFE projektu, kuriuo pasitelkiant šiuolaikines technologijas sprendžiama vandenyno šiukšlių problema.

Jūrų tarša šiukšlėmis yra palietusi visus pasaulio vandenynus bei jūras. Šiukšlės kaupiasi ne tik vandens paviršiuje (apie 15 % bendro jų kiekio), bet ir dugne (net 70 %), mažesnė dalis išmetama į krantą (apie 15 %). Tarša šiukšlėmis yra viena didžiausių grėsmių jūrinei aplinkai, žalingai veikia gyvąją gamtą, taip pat sveikatą ir vietinę ekonomiką.

Iki šiol dauguma mokslinės literatūros buvo orientuota į šio reiškinio apibrėžimus, kilmę ir paplitimą skirtingose jūrose, apskaitos gairių ir protokolų kūrimą. Pagal Europos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (MSFD), kitas žingsnis turėtų būti sumažinti šių šiukšlių gausumą, kad būtų pasiekta „gera aplinkos būklė“. 

Ispanijos LIFE projektas LIFE LEMA siekia pasiūlyti sprendimus vietos valdžios institucijoms, kaip sulaikyti vandens paviršiuje plūduriuojančias šiukšles iki joms pasiekiant sunkiai prieinamus krantus ar nuskęstant. Iš pradžių priemonės ir valdymo planai bus išbandomi Biskajos įlankoje, vėliau pritaikyti Marselio ir Bilbao pakrantėse.

Projekto komanda pasitelkdama vandenyno - metereologinius modelius sieks nuspėti vandenyno šiukšlių judėjimą ir kaupimosi vietas, kad būtų palengvintas jų surinkimas. Taip pat, siekiama sukurti IT įrankį, kuriame būtų surinkti įvairūs duomenys apie skirtingus šių atliekų surinkimo metodus ir jų efektyvumą, būtų nustatytas šių metodų poveikis aplinkai ir išlaidos. Toks įrankis vietos valdžios institucijoms padėtų pasirinkti geriausias priemones, priklausomai nuo susidariusios situacijos. Taip pat bus pasitelkiami radarai, dronai, terminės kameros atliekoms aptikti bei plūduriuojantys barjerai – joms sulaikyti. Tikimasi, kad projekto metu bus pašalinta bent 100 tonų vandenyno šiukšlių.

Projekto aprašas